Markedsføringsøkonom – Begrebsdefinitioner

Dette indlæg er taget ud fra en hovedopgave på markedsføringsøkonom fra 2013, og indeholder en række begrebsdefinitioner. Indlægget er leveret af Cortzen Digital, og bør betragtes som inspiration til at skrive et definitionsafsnit for begreber til en større opgave.

Begrebsdefinitioner for opgaven

I de følgende overskrifter, sandsynliggøres nogle centrale begreber, som ikke er så hyppigt brugt i den daglige tale. Dette er med til at skabe klarhed for visse læsere.

Digital promotion

Værende en af de 4 P’er, er promotion en betydelig faktor inden for markedsføring. Under promotion hører bl.a. reklame gennem radio, TV og print, PR og ’word og mouth’. Dog bliver PR i højere grad brugt til kontrol af ’publicity’ omkring et firmas brand, hvor events i højere grad er mere salgsfremmende, da man her kan fremvise og anvende et produkt.

Digital promotion er lidt anderledes, da denne forgår online, hvor der er mulighed for et betydeligt større publikum. Når det endvidere også er digitalt, giver det også bedre muligheder for at måle på resultaterne.

Afslutningsvis spiller sociale medier en stor rolle i firmaers digitale promotion. I Danmark er Facebook klart det største medie.

Facebook Insights

Facebook Insights er Facebook’s eget værktøj til at analyse af ens Facebook-side, og anvendes i social media marketing. Heri kan man bl.a. måle hvor mange visninger man har på opslag, billeder, videoer, samt se statistikkerne på ens fans. Dette meget kraftige værktøj giver altså en dybere forståelse for brugertrends på ens side.

Virksomhedens kernekompetencer

Ifølge Robert M. Grant og Gary Hamel i artiklen ’’The Core Competences of the Corporation’’, Harward Business Review fra 1990, har en virksomheds kernekompetence 3 forudsætninger:

 1. Kan benyttes i en række forskellige markeder
 2. Giver betydelig værditilvækst for kunderne.
 3. Er svær at efterligne for konkurrenterne.

Disse udgør fundamentet for virksomhedens konkurrencefordele og skal dermed være langtidsholdbare.

Bewistat

Bewistat er et Excel plug-in som benyttes til at lave en lang række forskellige beregninger inden for statistikken.

Tilføjelsesprogrammet er udviklet af bl.a. Michael Larsen, der er Cand.Merc fra Copenhagen Business School.

Microsoft Office Lync

Lync er en kommunikationstjeneste fra Microsoft, som muliggør tekst-chat, video-møder, telefoni og såkaldte Lync-møder, som muliggør visning af powerpoint og lignende til de tilstedeværende.

Tak fordi du læste med, I det følgende kan findes links og litteratur, der ligger til grund for dette indlæg om begrebsdefinitioner.

 • https://atcore.dk/blog/danmark-pa-facebook-2013/
 • http://smallbusiness.chron.com/traditional-advertising-promotion-30565.html
 • https://www.facebook.com/help/search/?q=insights
 • International markedsføring – 4. UDGAVE – TROJKA – Finn Rolighed Andersen med flere | Side 39
 • http://www.bewistat.dk/
 • http://dk.linkedin.com/in/michaellarsen97
 • http://office.microsoft.com/da-dk/lync/

Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Denne artikel er leveret af Cortzen Digital, og omhandler Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen. Artiklen er skrevet i led med et mindre projekt i forbindelse med uddannelsen International Handel og markedsføring på Cphbusiness i 2015. Artiklen kan anvendes som inspiration til brug i en opgave omkring Vestfyen eller relationsmarkedsføring. Vær dog meget kritisk i forhold til denne artikel, da vi blot har leveret og tilpasset den.

For at have succes på det svenske marked, så vil det være en vigtig faktor at opnå nogle tættere samarbejder med nogle butikker, som ville kunne skabe gentagende køb af sodavand. Grunden til at der vælges at fokuseres på relationship marketing, kan være den enkelte grund, at det er væsentligt dyrere at skaffe nye kunder, end vedligeholdelse af kunder.

På baggrund af relationens levetid, stiger profitten jo ældre denne er (teoretisk set). For at kunne skabe disse relationer, så vil der blive anvendt tankegangen fra Kotlers relationship ladder, som helt basalt, viser de forskellige led steps et relationship kan være på, hvor fokus skal være på at skabe gentagende køb, så fokus bliver på relationship marketing. Målet vil være at få dem så højt op af stigen som muligt, og op til at blive members, hvor de kan gå ind og hjælpe med at forbedre det, og forbedre produktet, og evt. komme med ideer til nye produkter, som markedet ville kunne efterspørge.

Læs nærmere omkring virksomhedens forretningsmodel på oprindelse.dk. Anvend gerne dette link: Vestfyens forretningsmodel.

Fremgangsmåde Relationsmarkedsføringsstrategi, PC, planning, hands

Først skal Bryggeriet Vestfyen, gå ind og skabe en interesse. Dette ved at tage ud til de forskellige butikker med en salgsagent og vise produkterne frem, og give dem smagsprøver af den gode smag og kvalitet. Derefter skal der gives et godt tilbud, for at gøre det interessant at afprøve produkterne i deres butikker.
Når de ser at produkterne sælger godt, så skal bryggeriet gå ind og tilbyde dem rabatter. Dog kun hvis de køber et betydeligt antal sodavand, og indgår en lidt længerevarende aftale. For at gøre det endnu mere tiltalende for butikkerne, skal Vestfyen også tilbyde services. Her tænkes på de samme leveringsbetingelser som til de danske butikker, og endvidere tilbyde dem et køleskab, hvor de kan stå i, som på samme tid ville kunne skabe noget opmærksomhed omkring brandet, da det oftest kun er de ”vigtige” produkter som har eget køleskab.

Ved at de sørger for at butikkerne føler sig vigtige, så burde det også resultere i at, de vil købe produkter igen fra bryggeriet, hvilket ville betyde at de går fra at være first-time costumers, til at blive Repeat customer, og man derfra begynder at arbejde på Relationship marketing, så man forhåbentligt kan få kunderne længere op af stigen, så de til sidst vil begynde at advokere for Jolly produkterne, og komme med gode ideer til, hvordan produkterne kan forbedres.
Ved at starte med nogle få butikker i Skåne-området, kan der indsamles data omkring forbrug af sodavand, således Vestfyens bryghus kan estimere, hvor profitabelt det vil være at gå ind i resten af Sverige.

Et andet alternativ til et samarbejde med en butik kunne være, hvis man kunne indgå et samarbejde med en butikskæde, at hvis de aftager en vis mængde så kan de få ene ret til at afsætte Jolly produkterne, så ville kæden føle sig speciel, og gøre mere for at få afsat produkterne, som marketing, og reklamering i sine nyhedsaviser.

 

Kildeliste til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Her fremgår kildelisten til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen:

 • Figur 1 John Egan relationship marketing side 90
 • Mangler (kilde på Vestfyens hjemmeside)
 • Mangler mere?

Leveret af Cortzen Digital

Artiklen er leveret af Cortzen Digital, som har stået for artikler på oprindelse, samt Rungstedtand. Rungstedtand er en tandlæge ved Nivå, som udfører en lang række professionelle behandlinger på klinikken i Nordsjælland i Rungsted. Med de mange omkringliggende byer er gode relationer til samarbejdspartnere vigtigt for at sikre god “word of mouth”. Nivå, Kokkedal, Hørsholm, Vedbæk og Hillerød, er højst sandsynligt nogle af de vigtigste samarbejdspartnere.

Se også dette projekt omkring en tandlæge-side med fokus på Hørsholm: Tandlæge Hørsholm.

Kontakt gerne Cortzen Digital for et uforpligtende tilbud på SEO eller markedsføring: mcortzen@gmail.com. Det er ligeledes vigtigt for en tandlæge at føre fornuftig relationsmarkedsføring som de fleste andre virksomheder.

Cortzen Digital – Online marketing, SEO & web development

Cortzen Digital leverer ydelser inden for en lang række områder. Herunder blandt andet online marketing, SEO & web development. Cortzen Digital har leveret ydelser til flere forskellige virksomheder, der agerer på national og internationalt niveau. Af kunder kan der blandt andet nævnes følgende: Santander Consumer Bank, Rungstedtand.dk og Cinemag.dk. Dette har været muligt gennem omfattende erfaring fra tidligere partnere som Electronic Arts Danmark, AW Media og ikke mindst Loevgaard ApS. Som professionel konsulent inden for ovenstående områder, kan der således foretages effektive tiltag til fornuftige priser. Dermed er Cortzen Digital yderst konkurrencedygtig i forhold til resten af markedet.

Af sideløbende projekter, er Cortzen Digital også med til at drive billige-koder.dk, hvor der som noget nyt i 2017 tilbydes køb af fidget spinners. Denne gadget trender stort i 2017, og er meget ønsket i forhold til stressnedsættelse ved brug af gadgeten. Køb fidget spinners hos billige koder og opnå hurtig levering gennem danske udbydere til rimelige priser. Billige koder tilbyder også spilkoder til priser, der er betydeligt under de fysiske butikkers priser i de fleste tilfælde.

Kontakt Michael ved at anvende følgende kontaktinformationer: Mcortzen@gmail.com. Det er også muligt at anvende LinkedIn, hvor der endvider også kan anmodes om et telefonnummer, hvis dette i højere grad er ønsket.

Videnskabsfilosofi

Denne artikel er skrevet af Michael Cortzen i forbindelse med udannelsen omkring IT, læring og organisatorisk omstilling på AAU i København. I dette indlæg, ses der nærmere på tre udgaver af videnskabsfilosofi, som kan anvendes i forhold til at besvare en problemformulering. Dette afsnit tager hovedsageligt udgangspunkt i bogen Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, som er skrevet af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer.

Bogen giver et godt overblik over kvalitative metoder, samt relevante filosofier i relation til kvalitative metoder. Dermed bliver undersøgelsens validitet i højere grad sikret i relation til en videnskabsteoretisk ramme (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010). Ud fra Justesen og Meyer, haves en række filosofier, der passer godt til kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Dog findes der også flere videnskabsfilosofier, der kan anvendes.

Der afsondres i det følgende mellem realisme, fænomenologi og konstruktivisme.

Realisme

Realisme udspringer af den positivistiske videnskabstradition. Derfor er kvalitetskriterierne reliabilitet og validitet. Generalisering af resultater er i realismen fremhævet betydeligt. I forhold til kvalitativ metode, betyder det således at interviews og observationer også kan være måleinstrumenter, der kan generaliseres i form af en undersøgelse af en delpopulation (casestudie). Dette skal efterfølgende kunne sige noget om en større population. Generalisering relaterer sig også meget til begrebet repræsentativitet (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 44-46).

I realismen er der én virkelighed, og den måde viden erkendes på, er objektiv så vidt muligt. Det kræver således at den viden, der kommes frem til i undersøgelsen kan generaliseres. Målet med undersøgelsen er dog ikke at opnå et resultat, der er objektivt kan generaliseres.

Konstruktivisme

I konstruktivismen, arbejdes der med en virkelighed, som er flertydig og ustabil. Dermed har subjektiviteten en rolle i forhold til at tilvejebringe viden. Undersøgelsesprocessen er således præget af subjektive vilkår, som ikke kan ignoreres, og derfor må analyseres nærmere (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010).

Med konstruktivismen som perspektiv, har konteksten en stor betydning. Det vil sige, at køn, alder, uddannelsesmæssige baggrund mv. vægtes højere i dette perspektiv end i eksempelvis fænomenologien.

Konstruktivisme er således en mulighed for undersøgelsen, da konstruktivisme tillader interviews som primær data.

Fænomenologi: ”Det, der umiddelbart kommer til syne”.

Alle kendsgerninger er til at begynde med kendsgerninger. Dette da kendsgerningerne er blevet udvalgt af vores bevidsthed, og er således fortolkede kendsgerninger. (Schutz, 2005: 24)

Livsverdenen er konkret i forhold til at være forankret i tid og rum, hvor fænomenerne eksisterer, og har en særlig betydning for den, som oplever fænomenerne. Det betyder dog ikke, at vi hver har vores egen private meningsoplevelse. Livsverdenen er en fælles verden, hvor vi eksisterer rent socialt, kulturelt og historisk.

Subjektet har i denne livsverden en afgørende rolle, og danner derfor analysegenstanden. Fænomenologi handler derfor om at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, baseret på interviewpersonerne. Dette fordi den vigtige virkelighed i fænomenologien, er at sandsynliggøre den virkelighed som mennesker opfatter (Kvale 1997: 44) (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 21-23).

Fænomenologien som videnskabsfilosofi, gør meget op med positivismens objektive verdenssyn. Fænomenologien interesserer sig mere i at komme nærmere på fænomener, som er unikke og konkrete. Dermed er det således en dybdegående og rig beskrivelse af et specifikt case eller fænomen, som er interessant.

Det kan være problematisk at anvende generalisering med fænomenologi i form af statistik eller analytisk generalisering i kvalitative studier. Resultaterne er således vejledende gennem en velovervejet bedømmelse af resultaterne.

I fænomenologien anvendes der såkaldt kommunikativ validering. Det går ud på, at de tidligere respondenter præsenteres for delelementer af analysen. Dette for at validere eller tage stilling til om analytikeren, har forstået respondenterne korrekt (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 46-48).

Mange forskellige grene inden for videnskabsfilosofi

Der er mange forskellige videnskabsfilosofier, og i denne artikel fremhævedes tre. Alt efter, hvad man undersøger, er der som reelt en videnskabsfilosofi, som passer bedre end de andre. Det kan være en udfordring at kende til alle filosofierne, da der er mange, samt kritik af disse.

Denne artikel er leveret af Michael Cortzen, som læser udannelsen i IT, læring og organisatorisk omstilling på AAU i København.

Eksempler på PEST-analyse

Det er igen blevet tid til en gæsteblog af Michael Rude Cortzen. Her foretages en PEST-analyse med udgangspunkt i virksomheden Invita, og er baseret på sekundær data. Analysen blev foretaget i 2013 i forbindelse med studiet til markedsføringøkonom. På Miruco.dk, er det også muligt at læse et eksempel på en PESTEL-analyse, der tager udgangspunkt i Ekspertvalg. Som noget nyt hos Cortzen Digital er det også blevet muligt at bestille tilbud på advertorials.

Det første vi starter med at se på i PEST-analysen er political environment.

Political/legal enviroment

Kinas politiske struktur er meget anderledes ift. Danmark. I Kina føres et etpartisystem, som er styret af kommunistiskpartiet. Gennem de sidste årtier har de udviklet sig fra at have en relativ centralt styret økonomi imod liberal markedsøkonomi.

Som beskrevet i tidligere afsnit har den høje økonomiske vækst og manglende institutionelle rammer medført mange ’problemer’. Disse er følgende: korruption, miljøforringelser og et stort mellemrum mellem rig og fattig. Korruptionen vil være et centralt problem, hvis Invita skulle etablere sig på markedet. Der foregår en del korruption i eksempelvis banker og det offentlige. Der er dog blevet gjort visse tiltag for at mindske korruptionen, i 2010 implementerede Det Kinesiske Kommunist Parti et familie-rapporterings reguleringssystem, der kræver at embedsmænd skal fortælle, hvis de modtager pengegaver eller modtager og bruger adskillige offentlige midler på diverse ting.

De civile rettigheder lider også under styreformen, og ift. at skulle markedsføre sig i Kina kan Invita komme til at stå overfor noget besvær ift. den relativt manglende frie presse samt at få deres markedskommunikation udført optimalt. Invita bør derfor sætte sig rigtig godt ind i de lovmæssige regler på dette område, så de undgår eventuelle bøder.

Economic environment

I dette afsnit af PEST-analysen ses der på economic environment.

Kina har igennem en længere periode oplevet en markant høj økonomisk vækst. De gennemsnitlige årlige vækstrater har ligget på ca. 10 %. Årsagen til denne udvikling skyldes vækstbetingelser som f.eks. investeringer til bedre infrastruktur, produktionsapparater, den stigende udenrigshandel, som har fået integreret Kina i verdensøkonomien, samt Kinas optagelse i WTO i 2001. Hvilket har resulteret i, at Kina i dag er verdens anden største økonomi. Grundet den positive økonomiske udvikling har befolkningen i Kina fået bedre levevilkår, men en negativ konsekvens er dog, at der er opstået en større økonomisk ulighed mellem befolkningen.

Ser man på inflationen er denne forholdsvis høj, hvilket kan gå hen at blive en økonomisk udfordring for den kinesiske regering, der via en restriktiv pengepolitik forsøger at holde inflationen på et relativt acceptabelt niveau og endvidere undgå en overophedning af bl.a. lønninger samt stigende energipriser og endvidere opretholde et stabilt boligmarked.

Det kinesiske boligmarked har gennem en lang årrække været ramt af massive boligprissvingninger. I slutningen af 2008 var priserne på de kinesiske boliger rekordlave, men dette tog hurtigt til sig i 2009-2010. Det kan have en væsentlig betydning for Invita, om den kinesiske boligboble går i orden og boligpriserne falder, da det kan give en forøget efterspørgsel på nye køkkener.

Tal omkring den danske vareeksport til Kina viser, at Kina var blandt Danmarks tiende største eksportmarked 2011. Det svarer til i 15,1 mia. kroner. Det forventes at eksporten til Kina vil stige yderligere grundet den stigende import, samt det stigende privat forbrug, hvilket kunne komme virksomheder som Invita til gode.

Social environment

Det sociale miljø, samt kulturen i Kina er en meget essentiel faktor at kigge på inden Invita vælger at gå ind i landet. Kina har verdens største befolkning på over 1.3 milliarder mennesker og har en befolkningstilvækst på 0,493% om året. Kina er gennem de sidste mange år blevet rigere og rigere. Dette det ses ud fra BNP pr. Indbygger også steget markant. Dette er godt for virksomheder, der ønsker at etablere sig på det kinesiske marked, da mange kinesere også har stor interesse i dansk design, hvilket er en fordel for Invita.

Ønsker man at lave forretning i Kina skal. Man dog huske at den kinesiske kultur er meget anderledes end den danske. Derfor vil de følgende afsnit indeholde en mindre kulturanalyse med udgangspunkt i den hollandske professor Geert Hofstede. Hofstedes teorier handler om de fem dimensioner inden for internationale kultur, der skal tydeliggøre forskellene.

Hofstede taler om power distance. I Kina er der en høj power distance både i erhvervslivet men også i familierne, som klart er hierarkisk inddelt. Der baseres magt på alder og indkomst. Jo højere power distancen er, jo mindre vil deltagelsen være i vigtige beslutningsproces hos eks. en ansat. Så når Invita skal ind på det kinesiske marked, skal de undersøge fra start af, hvem der har beslutningsretten i sidste ende.

Ser man på Uncertainty avoidance ligger Kina højt. Uncertainty avoidance handler om, hvordan man vil agere overfor ukendte situationer. Dette i forhold til graden af om man foretrækker formelle regler og klare retningslinjer. Kort fortalt vil et land som Kina foretrække at begrænse ukendte situationer og endvidere ønskes præcision og punktlighed.

Hofstedes tredje punkt er Individualism, som kort fortalt refererer til graden medlemmer af en kultur definere sig selv – ud fra deres medlemskab af en gruppe. Kina vil blive kategoriseret, som et kollektivistisk samfund, da folk opfører sig som medlemmer af en langsigtet gruppe. Dog har undersøgelser vist at den stigende nationale rigdom gør et samfund mere individualistisk (eks. DK).

Det sidste Hofstede beskriver er Maculinity vs. Feminity, altså om et land ligger meget vægt på de ”hårde” værdier eller de mere feminie ”bløde” værdier. Her vil Kina hælde mest til de maskuline værdier: Success, achievement, performance, money og competition. Lande som Danmark og Sverige vil have mere feminine værdier.

Del konklusion på PEST-analyse

For at komme med en lille konklusion på PEST-analysen, er der økonomisk set en lille risiko. Men da den kinesiske regering allerede har gjort visse tiltag for at undgå overophedning, kan Invita ikke gøre så meget mere. Alle undersøgelser viser også kun positive resultater mht. eksport til Kina.

Et sted Invita kunne opleve problemer er i forbindelse med etablering af en butik er ift. markedsføringen pga. pressefrihed og korruption. Generelt set vil det være en stor udfordring at gå ind på et i et land med sådan en forskellig kultur ift. Danmark. Invita skal derfor bruge mange ressourcer på ikke at træde nogle over tæerne pga. de mange kulturforskelle. Dette i forhold til de hårde maskuline værdier, det hierarkiske system.

Andre eksempler på PEST analyser

I dette afsnit ses der nærmere på andre steder, hvor det kan være relevant at analysere makroforhold.

Herretøj til unge mænd online

I forhold til at anvende denne form for analyse, er denne meget relevant i stort set alle brancher. Dette fordi den tager en lang række forhold op, der ikke bør springes over i forbindelse med en god analyse. Derfor er den særdeles essentiel i enhver markedsføringsstrategi.

Et andet eksempel, hvor analysen kan have relevans, er herretøj til unge mænd online. Her kan det være relevant at se på herretøjsmærker. I forhold til herretøjsmærker til unge mænd online, er der blandt andet mærkerne Les Deux og Selected.

Les Deux og Selected er begge veletablerede danske mærker, hvori det kan være relevant at se nærmere på deres makroforhold i Danmark. I forhold til herretøj som Les Deux og Selected, vil det være relevant at se nærmere på forbrugerforhold. Det skyldes, at forbrugerforhold i forbindelse med disse mærker, har en betydning i forhold til priser, og efterspørgsel.

For Honor til PC

Et andet godt eksempel kunne være spillet For Honor til PC, som udgives af Electronic Arts og er udviklet af BioWare. I forhold til spillets elementer, er der lande, som ikke helt vil acceptere så stor en mængde vold. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt de lande man ønsker at udgive spillet i, lever op de ønskede standarder for spillet. Derfor er det noget af det første, der bør undersøges i forbindelse med det eller de lande, der tages udgangspunkt i.

Hvis du ønsker at læse nærmere om, forudbestille eller købe For Honor til PC, kan du med fordel klikke på følgende link: Køb For Honor PC.

BoConcepts Forretningsmodel

Denne artikel er skrevet af Michael Rude Cortzen i år 2014, hvor han læste Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Artiklen omhandler BoConcepts Forretningsmodel.

I dette afsnit vil BoConcepts (BC’s) forretningsmodel blive analyseret med henblik på at kunne vurdere deres kompetencer med kunden som udgangspunkt.

Forretningsmodellen analyseres med udgangspunkt i components of a business model fra Harvard Business Review da denne har kunden som udgangspunkt. Hvis der ikke forefindes noget ud fra modellen, bliver dette først noteret efterfølgende.

BoConcept bruger mange forskellige former for markedsføring for at nå ud til kunden. Herunder bl.a. kataloger, in-store materialer, outdoor kommunikation, nyhedsbreve og meget mere. Alt deres markedsføring udspringer fra deres brandværdier og afsættes i en global platform. Dette sikrer kendskabsgraden af brandet, hvilket de lever stærkt på i dag og tilfører endvidere yderligere værdi til dette.

De fokuserer i høj grad på butikkerne, da det er her de virkelig skaber deres relation til kunderne gennem de medarbejdere som kunderne møder. Dette gennem den unikke service som de trænede medarbejdere kan tilbyde, samt selve oplevelsen af butikken.

BoConcept fokuserer i høj grad på service, hvilket er med til at øge relationen mellem kunderne og virksomheden. Hvilket giver større chance for at kunden kommer igen. BoConcept giver bl.a. kunden mulighed for selv at skræddersy produkter.

BoConcept sigter efter at ligge mellem middelmarkedet og luksusmarkedet. Det giver en relativ høj pris, hvilket også er rimeligt set i forhold til brandværdien.

BoConcepts kernestrategi

Herunder vil BC’s kernestrategi blive blotlagt.

“Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer.”

Som led i deres kernestrategi fokuserer BC på selv at være engagererede i deres arbejde og dermed skabe værdi for kunden gennem skræddersyet og velkoordineret møbeldesign og tilbehør, som er til at betale for den urban interesserede kunde.

BC’s betydelige argument for differentiering ligger i både i deres produkter og services. De sælger høj kvalitetsprodukter med betydelig brandværdi til en fordelagtig pris. Kunder kan skræddersyprodukter til deres egne behov og servicen ydet af medarbejderne er af høj kvalitet, da de trænes således.

Strategic Resources

BC’s mest væsentlige kernekompetence er i høj grad deres design, hvilket er en kunst som BC har brugt mange år på at blive særdeles gode til. Det er dansk design, hvilket afspejler en vis form for kvalitet. Det er dermed Dansk højkvalitets design til en relativ overkommelig pris.

En af BC’s mest væsentlige strategiske resurser, er deres brand. BC er etableret i 1952 og er et globalt brand, hvis værdier er fornuftig pris, dansk og høj kvalitetsdesign.

Value Network

BC’s eksterne værdinetværk består af bl.a. af partnere fra udlandet, herunder brugte de f.eks. Smart (bilen) i en kampagne tilbage i 2011 og har sidenhen samarbejdet med Smart. Smart er et produkt af et samarbejde som Mercedes havde sammen med en anden virksomhed.

Vurdering af kompetencer i forhold til kunder

Ud fra ovenstående, vurderes det at BoConcept, har en lang række gode tiltag. Dog forefindes der nogle relativt væsentlige mangler i forhold til at skabe god customer retention. Disse er Bl.a. information og insight. Som kan være med til yderligere målrettelse af produkter og markedsføring til kunden, da man i højere grad kan vide hvad de efterspørger.

Forbedring af BoConcepts Forretningsmodel

I dette afsnit kommes der med forslag til forbedring af forretningsmodellen på baggrund af ovenstående analyse.

Det er en særdeles kompleks opgave at lave en fejlfri forretningsmodel. Der er altid plads til forbedring, som i sidste ende forhåbentlig vil være med til at generere yderligere afkast. Ser man på ovenstående er der især 2 ting som BC stærkt bør overveje hvordan de vil komme livs og dermed forbedre. Disse er Customer information og insight. Dette er en svær opgave ude i butikkerne og vil sikkert være meget lavpraktisk. Når medarbejderne samtidig med at udøve god service også skal fokusere på at indsamle informationer om kunden, vil det sandsynligvis ødelægge den gode service.

Derfor er det godt, at vi har internettet, hvilket BC også opererer på. Dette giver mulighed for at få særdeles glimrende customer information og dermed insight. Det kan BC gøre via deres FaceBook side, via Facebook insights og andre Facebook værktøjer som kan være med til at genere mere viden omkring slutbrugerne.

Hvis du ønsker konsultation i forbindelse med markedsføring eller teknologi, kan du med fordel tage kontakt til Michael Rude Cortzen på LinkedIn eller via hans hjemmeside.

Avanceret Search Engine Optimization (SEO)

I denne artikel vil Michael Rude Cortzen fortælle om avanceret SEO og linkbuilding med udgangspunkt i en tidligere ansættelse som projektmedarbejder i en virksomhed. Michael Rude Cortzen studerer i skrivende stund en kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling. Fortsat god læselyst.

Avanceret Search Engine Optimization (SEO), kræver en relativt høj IT forståelse. Dette afhængigt af, hvor dybt niveauet er.

Subjektivt set, har jeg fået meget ud af at være i branchen i forhold til IT. Vi har først og fremmest lært meget indledende omkring SEO, som er en meget omfattende kundskab. Endvidere, har vi lært om mange forskellige systemer inden for hjemmesider (CMS) og webshops.

Ikke nok med, at vi har lært om CMS og webshop-systemer, vi har tilmed også anvendt CMS-systemet WordPress når vi har udgivet indlæg og indholdssider på ctz.dk.

I forhold til at tage udgangspunkt i kunden, har IT også haft en stor betydning, da det jo er vigtigt at kunden får en god oplevelse på hjemmesiden. Vi har derfor bl.a. forbedret indlæsningstiden på ctz.dk ved at formindske alle de billeder, der er på hjemmesiden. Dette med et stykke software, som hedder Jpegmini – your photos on a diet. Endvidere, gør det også hjemmesiden mere SEO-venlig, da Google tester hjemmesiden for brugervenlighed. Dermed kommer hjemmesiden højere på Google.

Et mål for SEO er, at en af de indholdssider, som jeg udgav kom højt på Google. Dette mål, kan desværre ikke bekræftes endnu, da det som reelt, tager tid (ca. 6 måneder) for Google at udregne deres værdi.

SEO: Skab højt konverterende landingssider

Indtil videre, har jeg foretaget en lang række forskellige former for link-building, hvilket skyldes, at der i øjeblikket er stor planlægning bag ved den nuværende link-building strategi.

Det link-build jeg foretog, var et såkaldt outreach, hvor jeg skrev et blogindlæg for en blogger, som derefter udgav dette på sin blog og i bunden af indlægget linkede til vores hjemmeside og dermed gav værdi dertil.

Indtil videre, har vi ikke nogle tal fra Google Analytics omkring vores konvertering på de sider vi har lavet, fordi der som sagt går ca. 6 måneder før siderne begynder at tage ordentlig fat.

Indtil videre, er det muligt at generere ca. 50 sessioner om måneden på de segmenter, som vi arbejder på.

Denne artikel er leveret af Michael Rude Cortzen, som er SEO-Ekspert i linkbuilding.

Gæsteindlæg: SEO priser

Inden for forretning, er der mange forskellige former for marketing ydelser. I dette indlæg, ses der nærmere på SEO, også kaldet søgemaskineoptimering.

Priser på SEO ydelser er rigtig svære at definere og et spørgsmål dem der arbejder med søgemaskineoptimering til hverdag får stort set hver gang, at de har fået en ny kunde. Det er jo et yderst interessant spørgsmål og noget der skal snakkes internt med den enkelte kunde om, da prisen er relevant, men kan afhænge af mange forskellige faktorer og over hvor lang tid, der skal optimeres på et website.

Typisk vil priser på SEO ydelser være på timebasis. Den nøjagtige pris, kommer an på hvor mange timer, der skal bruges på den enkelte opgave. Det er også forskelligt hvor meget søgemaskineoptimering, som der i virkeligheden skal laves fra websted til websted og hvilken branche man konkurrerer i.

Ofte vil det være den branche du befinder dig i samt din hjemmesides tilstand, der er altafgørende for, hvilke og hvor mange SEO opgaver der skal udføres af en professionel eller dig selv, hvis du har de rette kompetencer. Nogle brancher kan være hårdere end andre og derfor vil det kunne tage længere tid for dit websted, at rangere højt på Google og derfor blive en dyrere opgave for dig.

Nogle professionelle og eksperter der til daglig arbejder med SEO ydelser, har også ofte nogle SEO pakker. Det indebærer forskellige SEO opgaver, der bliver udført på dit websted. Det kan være du ikke får nok besøgende ind på din hjemmeside? Eller sågar ikke har nok salg i din webshop.

En topplacering på side 1 på Google, vil i langt de fleste tilfælde kunne løse problemet. En pris på en SEO pakke kunne nemt koste dig omkring 3.000-4.000 kroner om måneden afhængig af hvilken ekspert du vælger at bruge. Dermed vil dit websted være i sikre hænder og sammen vil i forhåbentlig kunne få din hjemmeside til tops i Google.

Hvornår virker SEO ydelser?

Du skal dog være opmærksom på, at der ofte går mellem 3-6 måneder før man virkelig kan se resultater. Du kan derfor ikke komme til tops på Google efter en dags arbejde. Det er et længere forløb og derfor skal du også vælge en professionel, der ved hvad han laver, så du også får de ønsket resultater.

Så selvom mange eksperter beskriver deres forskellige SEO pakker, priser og ydelser, bliver de typisk tilpasset den enkelte virksomhed og behov samt ambitioner. De vil ofte have nogle forskellige afregningsmodeller de bruger, så du løbende og i sammen i fællesskab kan finde den model, der passer til jeres kommende samarbejde.

Artiklen blev leveret af SEO eksperten Anton Hoelstad

Bæredygtighed i forbindelse med herretøj

Ctz.dk medvirker i 2trendy.dk’s Trend Rådgivning Vinter 2016 med henblik på Inspiration til herretøj. I den forbindelse vil jeg forsøge at skrive lidt omkring bæredygtighed.

Bloggen her, omhandler primært matematik og geometrisk algebra, men gennem min interesse for blandt andet Robert Morse, kan jeg i høj grad også se vigtigheden af at blogge omkring bæredygtighed.

I dette indlæg vil jeg komme ind på nogle elementer i forhold til bæredygtighed, som du helt klart bør overveje. Dette fordi vi i høj grad bliver flere mennesker på jorden for hver dag der går.

Blandt andet derfor er bæredygtighed vigtigt. Der flere munde, der skal have mad, og industrierne finder konstant på måder at producere billigere, hvilket i nogle tilfælde fører til lavere kvalitet.

Veganer livsstilen og bæredygtighed

I forhold til veganer livsstilen, er der meget CO-2 at spare, da det er velkendt at kødproduktionen kræver langt højere mængder CO-2. Det skyldes blandt andet, at dyr skal have meget mere vand og mad end mennesker.

Derfor er der altså et kæmpe spild ved at producere kød fremfor, at mennesket selv anvender kornprodukter med videre til at producere andre former for madprodukter.

Spildet forekommer ikke udelukkende i det som mennesket fylder i dyret, men også i form af alt den plads, der går til marker, hvor dyrene lever. Denne plads kunne anvendes til langt mere produktive forhold.

Endvidere fældes der hvert minut, hvad der svarer til 7 fodboldbaner, for at skabe plads til flere landbrugsdyr.

Bæredygtigt herretøj

Et andet emne, som er værd at belyse, er bæredygtigt herretøj. I forhold til veganer livsstilen, er det langt lettere at ændre adfærd i forhold til tøj, og er et udmærket sted at starte for de fleste.

Heldigvis er emnet også blevet mere populært, og der er efterhånden mange danske mærker at vælge imellem. Med det prestigefyldte danske design i kombination med bæredygtighed, sender dette et bevidst signal.

Jeg rådgiver derfor alle mine læsere om at være bevidste, og foretage informerede beslutninger i forhold til deres tøjvalg.

Af danske tøjmærker er der blandt andet Arrogant Artists og Pelechecoco.

Rådgivning og lån i forbindelse med herretøj

I forbindelse med at låne til at købe herretøj, anbefales det ikke. Dog er dette nødvendigt for nogle personer. Her er det klart bedst at vælge et SU-lån, hvis man har mulighed for det.

Hvis man ikke har mulighed for at vælge et SU-lån, er det vigtigt at foretage research af markedet. I forhold til dette eksisterer der nogle sites, hvor det er muligt at sammen ligne priser. Dermed er det muligt at finde billige lån, og herunder eksempelvis mobillån.

Casestudie omhandlende Aarstiderne A/S af Michael Rude Cortzen

I dag er det blevet tid til et gæsteindlæg fra Michael Rude Cortzen, som er online marketing specialist. Han er uddannet i international handel og markedsføring fra Cphbusiness, og er ved at tage en kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling

Indlægget kommer til at omhandle en case omkring virksomheden Aarstiderne A/S, som Michael udarbejdede i januar 2015. Jeg vil i det følgende overlade ordet til Michael Rude Cortzen.

1.0 Indledning

Dette studie omhandler virksomheden Aarstiderne A/S, som er et dansk firma, der er grundlagt i 1999. Aarstiderne A/S befinder sig primært på det danske marked, hvor de leverer deres økologisk dyrkede råvarer, samt andre madprodukter til ca. 50.000 danske familier. Aarstiderne A/S har også en mindre markedsandel i Sverige, hvor de leverer til ca. 5.000 svenske familier.

På baggrund af case-materialet, har Aarstiderne A/S taget kontakt til SMART (Michael Rude Cortzen (fiktivt)), som er et konsulentfirma, der skal undersøge og rådgive Aarstiderne A/S om mulige salgs- og markedsføringsinitiativer.

1.1 Begrebsafklaring

RM – Relationsmarkedsføring

TM – Traditionel markedsføring

SP – Spørgsmål

2.0 Metodisk tilgang

I dette afsnit blotlægges den metodiske tilgang og eventuelle forudsætninger for de understående afsnit.

Der tages udgangspunkt i case-materialet og dennes problemformuleringer i form af de tre eksamensspørgsmål. Tages der udgangspunkt i andet, fremgår dette af fodnoter.

Videnskabsteoretisk, benyttes ’The research onion’ til at forklare den videnskabelige tankegang bag den følgende opgave. Ud fra ’The research onion’, er der 4 forskellige filosofiske tilgange, der kan anvendes. Disse er som bekendt følgende: Positivsime, realisme, interpretivisme og pragmatisme.

Det vil umiddelbart være pragmatismen, som finder anvendelse, da fortolkning heri til en vis grad er godkendt, med forbehold, at konklusionen holdes så objektiv som muligt.

’Induction’ giver i det følgende god mening, da man i denne tilgang undersøger emnet og på baggrund af undersøgelsen kommer med en konklusion. Der kan i induction være mange forskellige svar på samme problem.

Da der ikke er tid til primær dataindsamling i form af interviews eller lignende, er opgaven altså baseret på sekundær data i form af det udleverede empiri, samt det ’desk research’, som foretaget.

Det udelukkes ikke, at der kan anvendes både kvalitativ og kvantitativ metode i det følgende.

Der arbejdes over en ’cross-sectional’ tidshorisont, da der ikke bliver yderligere undersøgelser, da markedsudviklingen påbegyndes i marts 2015.

3.0 Redegørelse for Aarstidernes behov for metodisk indsamlet markedsinformation

Herunder udarbejdes en redegørelse af Aarstidernes behov for metodisk indsamlet markedsinformation med henblik på at blotlægge de fordele og eventuelle ulemper som dette medfører for virksomheden.

Først og fremmest, er det vigtigt at pointere, hvorfor metodisk indsamlet markedsinformation er vigtigt for Aarstiderne såvel som andre virksomheder. Det er noget, der ses i mange forskellige fag og ikke nødvendigvis kun i forretning. Det ses bl.a. også i politik, når politikere udtaler sig om noget, at de baserer deres udtalelser på research. Det kan være svært at vurdere på baggrund af et par enkelte ord fra en politiker i fjernsynet, hvor ’god’ den undersøgelse er, som vedkommende henviser til. Hvor ’god’ en sådan undersøgelse er, er særdeles vigtigt.

Her går man ind og ser på validitet og reliabilitet af de anvendte data, som undersøgelsen bygger på, da dette er særdeles relevant i forhold til at skabe en korrekt og gennemskuelig undersøgelse. En metodisk fremskaffet undersøgelse, er derfor i særdeleshed essentiel, da denne står stærkere når der skal anbefales nye tiltag i en virksomhed. Ens anbefalinger kommer også til at stå stærkere, da de på baggrund af undersøgelsen tager udgangspunkt i noget konkret og gerne eksemplificerer omkostningerne ved disse tiltag.

På baggrund af, at Aarstiderne ønsker vækst gennem Ansoffs vækststrategi markedsudvikling, er det særdeles relevant at undersøge markedet, da dette medfører risiko for virksomheden. Her er det bl.a. særdeles vigtigt, at undersøge konkurrencesituationen i markedet. Ligeledes omhandler denne markedsudvikling en ny kundegruppe, da det er med henblik på virksomhedskunder og herunder kantiner i virksomheder.

Her er det vigtigt at undersøge, hvor mange virksomheder i Hamburg, der har kantiner, da dette er en main-driver for, at Aarstiderne kan opnå salg. Det er ligeledes vigtigt samtidigt at undersøge en række andre faktorer i denne forbindelse. Det kan eksempelvis være, hvor store disse kantiner er – målt i estimeret antal besøgende. Dette kan være med til at vurdere, hvem der skal være kunder i henhold til god RM – Der er ingen grund til at skabe relationer, hvis de ikke er profitable, da der drives en forretning. Det er noget Aarstiderne selv skal tage stilling til, om de vil sælge til store eller små kunder eller begge, hvis de vurderer, at det kan betale sig.

Det er også relevant at undersøge slutbrugermiljøet, da det er her virksomhedskunder skal sælge til. Dette kan gøres via events med madstande og spørgeskema, hvor der spørges ind til, hvad slutbrugerne synes om maden. På baggrund af disse spørgeskemaer, kan der foretages statistiske analyser, herunder eksempelvis konfidensintervaller for at teste om slutbrugerne kan lide maden.

Internt, vil det være en god idé at undersøge, hvilke folk der er til rådighed til denne ekspansion, da det for virksomheden er relative høje indgangsbarrierer i form af startomkostninger (6.5 mio.). Dette kan HR-afdelingen med fordel benyttes til at sikre.

4.0 Styrkelse af vidensdeling mellem medarbejdere i Aarstiderne

I dette afsnit diskuteres, hvordan Aarstiderne kan styrke, samt sikre vidensdelingen i virksomheden blandt dens medarbejdere med henblik på at oplyse disse omkring Aarstidernes strategi- og vækstplaner.

Det er i høj grad essentielt, at styrke, samt sikre vidensdeling blandt medarbejderne i virksomheden ifølge god RM. Dette på baggrund af, at markedsføringsfunktionen skal fungerer på tværs af organisationen. Intern markedsføring er derfor i høj grad essentiel, da dette forhindrer den infamøse silotænkning, som vi i vores bevidsthed omkring god RM og organisations-management i forhold til bl.a. TM ønsker at unddgå.

Det er afgjort ærgerligt, hvis en virksomhed har brugt betydelige mængder penge på at få foretaget en undersøgelse og denne ikke bliver brugt til noget. Det er kort sagt penge ned i et sort hul og dermed ikke værdiskabende. Ligeledes, er det vigtigt, at alle medarbejderne får og forstår virksomhedens strategi og vækstplaner. Hvis medarbejderne ikke kender disse, ved de heller ikke hvad de arbejder for at opnå i form af fremtidige målsætninger, men heller ikke hvordan de skal nå disse mål og dermed skabe vækst ud fra strategien i virksomheden.

Rent lavpraktisk, må det antages, at alle har en computer eller en smartphone og dermed er på internettet. På baggrund af dette, kan alle modtage e-mails, hvilket gør det nemt og billigt at få de korrekte informationer frem, herunder eksempelvis vækst- og strategiplaner.

Gennem det interne IT system, kan HR dermed udarbejde et overskueligt informationsdokument. Dette kan eksempelvis være på 1 side, hvor disse relevante informationer fremgår. Denne ene side, er ligeledes designet flot og måske gerne simplificeret med grafer, hvis der indgår tal, da vi jo har med mennesker at gøre.

5.0 Etiske overvejelser i forhold til markedsudvikling

Herunder diskuteres etik omkring Aarstidernes ønske omkring markedsudvikling.

På baggrund af Den Store Danske, forstås det altså, at etik kan være forskellig fra person til person. Hertil, er det relevant at nævne, at forbrugerombudsmanden i Danmark har skrevet en række retningslinjer for, hvad man kan kendetegne som værende god markedsføringsetik.

Ved markedsudvikling, kan der opstå en lang række dilemmaer. I forhold til en eventuel markedsundersøgelse af slutbrugerne, er det vigtigt, at der haves et korrekt antal adspurgte ellers kan undersøgelsen hurtigt begynde at drage uetiske konklusioner omkring de specificerede grupperinger, som dermed kan give ubrugelige resultater i sidste ende.

Det er vigtigt at opretholde god etik på det nye marked, da man højst sandsynligt har at gøre med en ny type mennesker, da kulturen er anderledes på det nye marked. Derfor er det vigtigt, at man tager hensyn til disse kulturforskelle i forhold til den konkrete markedsføring.

I tilfælde af etiske dilemmaer, skal en god ledelse altid tage disse op til overvejelse, da disse kan have stor indflydelse på virksomheden alt efter hvordan virksomheden vælger at agere på disse dilemmaer.

På baggrund af ovenstående, er det derfor bl.a. vigtigt, at ledelsen går ind og ser på den enkelte undersøgelse, hvordan den er foretaget og om den er valid, da den skal danne ramme for hvordan markedet ’angribes’ i form af mange faktorer, herunder bl.a. produktkonceptet som skal sælges til kunderne og efterfølgende til slutbrugerne således de får noget ordentlig mad, som de har lyst til at købe igen.

Ligeledes er det vigtigt for Aarstiderne, at undersøge kulturen på markedet, da de her finder ud af hvordan de skal agerer markedsføringsmæssigt på markedet. Dette har de heldigvis til en vis grad gjort i forhold til deres sidste eventyr på markedet, dermed er de lidt bedre klædt på til næste runde.

I den understående stakeholderanalyse, forklares primært visuelt og gennemskueligt, hvilke stakeholdere der skal informeres, holdes tilfreds, holdes stærkt øje med og hvilke som bare skal monitoreres.

På baggrund af ovenstående, haves et eksempel på, hvilke stakeholdere, der kan have betydelig relevans i forhold til et markedsudviklingsprojekt i Tyskland. Familien er på, da en sådan kan have en indvirkning på ens arbejdsevne i sin dagligdag. Det er derfor vigtigt, at denne er informeret rimeligt omkring ens arbejdsliv og monitoreret således alt er godt og man kan fokusere korrekt.

Analytikerne, er en særdeles relevant faktor at informere, da det er her grundlaget for en succesfuld markedsudvikling ligger. Medierne, skal der holdes øje med på et plan hvor dette giver mening. Her kan anbefales værktøjet www.retriever-info.com, som er et medieovervågningsværktøj til virksomheder, der nedbringer den brugte tid på denne post, samt dermed gør medieovervågningen overskuelig og effektiv.

Medierne, er der hvor kunderne henvender sig, hvis de har oplevet noget dårligt, f.eks. hvis der er leveret noget som ikke er lavet inden for de korrekte standarder og dermed ikke lever op til god etik. Suppliers, skal levere nogle produkter i en særlig kvalitet, herunder bl.a. statskontrolleret økologisk. Derfor er det vigtigt, at disse bliver holdt øje med, alt efter hvor meget man stoler på disse. Partners skal holdes tilfredse, da disse er med til at udvikle virksomheden. Kunderne er en meget betydelig faktor.

De skal både holdes tilfredse med udgangspunkt i RM, da det skaber mere loyale kunder, customer retention etc., hvilket er hele tankegangen bag RM, at kunderne bliver meget mere værdifulde på længere sigt. Ligeledes skal der også holdes øje med kunderne, f.eks. hvis de handler hos konkurrenter og vi dermed er ved at miste dem. Direktøren eller andre ovenstående skal holdes tilfredse, da det bl.a. er her pengetilførslen beligger sig og bestemmer hvor god kvalitet der kan leveres og dermed opretholde god etik.

6.0 Konklusion

Herunder sammenfattes en konklusion.

På baggrund af SP 1, er det tydeligt, at metodisk underbygget markedsinformation er særdeles relevant, da det danner en langt mere substantiel undersøgelse som er teoretisk funderet, hvilket i høj grad kan forholde sig til, grundet faktorer som validitet og reliabilitet. Gennem en sådan undersøgelse, ville Aarstiderne kunne tage en beslutning om hvorvidt det er en god idé at gå ind i Tyskland.

På baggrund af SP 2, skal Aarstiderne styrke og sikre vidensdeling gennem IT til at oplyse medarbejderne omkring strategi- og vækstplaner, da dette i særdeleshed er effektivt. Herunder skal HR-afdelingen stå for at få disse informationer ud til medarbejderne. Eksempelvis er det relevant ifølge god RM, at der ydes god intern markedsføring i organisationen for at forhindre silotænkning.

Afslutningsvis haves SP 3, og på baggrund af dette kan det konkluderes, at der er en lang række etiske problemer som kan være relevante i forbindelse med Aarstidernes markedsekspansion, herunder den undersøgelse som danner grundlag for indtoget på markedet, samt kulturforskelle.
Ledelsen bør derfor sikre, at disse bliver taget hånd om korrekt.

Ud fra stakeholderanalysen, er der mange ting i dette projekt, som skal overvejes, da de kan have stor indflydelse på succesraten.

Referencer

 • Research Methods for Business Students (5th Edition) – Prentice Hall (2009)
 • Research Methods for Business Students (6th Edition) – Prentice Hall (2012)
 • Case material: Aarstiderne – The recipe for healthier employees. Entering the German market?
 • Management/Organisation – BA of International Sales & Marketing Management – Compiled by Lars Davidsen & Lise Skriver
 • Relationship Marketing – Exploring Relational Strategies in Marketing-Financial Times Prentice Hall – John Egan – 4th
 • http://www.aarstiderne.com/om-aarstiderne
 • http://www.aarstiderne.com/
 • http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Almen_etik/etik
 • http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/miljoe-og-etik
 • https://www.boundless.com/marketing/textbooks/boundless-marketing-textbook/social-responsibility-ethics-in-marketing-16/ethics-in-marketing-102/issues-in-marketing-502-10770/