Markedsføringsøkonom – Begrebsdefinitioner

Dette indlæg er taget ud fra en hovedopgave på markedsføringsøkonom fra 2013, og indeholder en række begrebsdefinitioner. Indlægget er leveret af Cortzen Digital, og bør betragtes som inspiration til at skrive et definitionsafsnit for begreber til en større opgave.

Begrebsdefinitioner for opgaven

I de følgende overskrifter, sandsynliggøres nogle centrale begreber, som ikke er så hyppigt brugt i den daglige tale. Dette er med til at skabe klarhed for visse læsere.

Digital promotion

Værende en af de 4 P’er, er promotion en betydelig faktor inden for markedsføring. Under promotion hører bl.a. reklame gennem radio, TV og print, PR og ’word og mouth’. Dog bliver PR i højere grad brugt til kontrol af ’publicity’ omkring et firmas brand, hvor events i højere grad er mere salgsfremmende, da man her kan fremvise og anvende et produkt.

Digital promotion er lidt anderledes, da denne forgår online, hvor der er mulighed for et betydeligt større publikum. Når det endvidere også er digitalt, giver det også bedre muligheder for at måle på resultaterne.

Afslutningsvis spiller sociale medier en stor rolle i firmaers digitale promotion. I Danmark er Facebook klart det største medie.

Facebook Insights

Facebook Insights er Facebook’s eget værktøj til at analyse af ens Facebook-side, og anvendes i social media marketing. Heri kan man bl.a. måle hvor mange visninger man har på opslag, billeder, videoer, samt se statistikkerne på ens fans. Dette meget kraftige værktøj giver altså en dybere forståelse for brugertrends på ens side.

Virksomhedens kernekompetencer

Ifølge Robert M. Grant og Gary Hamel i artiklen ’’The Core Competences of the Corporation’’, Harward Business Review fra 1990, har en virksomheds kernekompetence 3 forudsætninger:

 1. Kan benyttes i en række forskellige markeder
 2. Giver betydelig værditilvækst for kunderne.
 3. Er svær at efterligne for konkurrenterne.

Disse udgør fundamentet for virksomhedens konkurrencefordele og skal dermed være langtidsholdbare.

Bewistat

Bewistat er et Excel plug-in som benyttes til at lave en lang række forskellige beregninger inden for statistikken.

Tilføjelsesprogrammet er udviklet af bl.a. Michael Larsen, der er Cand.Merc fra Copenhagen Business School.

Microsoft Office Lync

Lync er en kommunikationstjeneste fra Microsoft, som muliggør tekst-chat, video-møder, telefoni og såkaldte Lync-møder, som muliggør visning af powerpoint og lignende til de tilstedeværende.

Tak fordi du læste med, I det følgende kan findes links og litteratur, der ligger til grund for dette indlæg om begrebsdefinitioner.

 • https://atcore.dk/blog/danmark-pa-facebook-2013/
 • http://smallbusiness.chron.com/traditional-advertising-promotion-30565.html
 • https://www.facebook.com/help/search/?q=insights
 • International markedsføring – 4. UDGAVE – TROJKA – Finn Rolighed Andersen med flere | Side 39
 • http://www.bewistat.dk/
 • http://dk.linkedin.com/in/michaellarsen97
 • http://office.microsoft.com/da-dk/lync/

Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Denne artikel er leveret af Cortzen Digital, og omhandler Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen. Artiklen er skrevet i led med et mindre projekt i forbindelse med uddannelsen International Handel og markedsføring på Cphbusiness i 2015. Artiklen kan anvendes som inspiration til brug i en opgave omkring Vestfyen eller relationsmarkedsføring. Vær dog meget kritisk i forhold til denne artikel, da vi blot har leveret og tilpasset den.

For at have succes på det svenske marked, så vil det være en vigtig faktor at opnå nogle tættere samarbejder med nogle butikker, som ville kunne skabe gentagende køb af sodavand. Grunden til at der vælges at fokuseres på relationship marketing, kan være den enkelte grund, at det er væsentligt dyrere at skaffe nye kunder, end vedligeholdelse af kunder.

På baggrund af relationens levetid, stiger profitten jo ældre denne er (teoretisk set). For at kunne skabe disse relationer, så vil der blive anvendt tankegangen fra Kotlers relationship ladder, som helt basalt, viser de forskellige led steps et relationship kan være på, hvor fokus skal være på at skabe gentagende køb, så fokus bliver på relationship marketing. Målet vil være at få dem så højt op af stigen som muligt, og op til at blive members, hvor de kan gå ind og hjælpe med at forbedre det, og forbedre produktet, og evt. komme med ideer til nye produkter, som markedet ville kunne efterspørge.

Læs nærmere omkring virksomhedens forretningsmodel på oprindelse.dk. Anvend gerne dette link: Vestfyens forretningsmodel.

Fremgangsmåde Relationsmarkedsføringsstrategi, PC, planning, hands

Først skal Bryggeriet Vestfyen, gå ind og skabe en interesse. Dette ved at tage ud til de forskellige butikker med en salgsagent og vise produkterne frem, og give dem smagsprøver af den gode smag og kvalitet. Derefter skal der gives et godt tilbud, for at gøre det interessant at afprøve produkterne i deres butikker.
Når de ser at produkterne sælger godt, så skal bryggeriet gå ind og tilbyde dem rabatter. Dog kun hvis de køber et betydeligt antal sodavand, og indgår en lidt længerevarende aftale. For at gøre det endnu mere tiltalende for butikkerne, skal Vestfyen også tilbyde services. Her tænkes på de samme leveringsbetingelser som til de danske butikker, og endvidere tilbyde dem et køleskab, hvor de kan stå i, som på samme tid ville kunne skabe noget opmærksomhed omkring brandet, da det oftest kun er de ”vigtige” produkter som har eget køleskab.

Ved at de sørger for at butikkerne føler sig vigtige, så burde det også resultere i at, de vil købe produkter igen fra bryggeriet, hvilket ville betyde at de går fra at være first-time costumers, til at blive Repeat customer, og man derfra begynder at arbejde på Relationship marketing, så man forhåbentligt kan få kunderne længere op af stigen, så de til sidst vil begynde at advokere for Jolly produkterne, og komme med gode ideer til, hvordan produkterne kan forbedres.
Ved at starte med nogle få butikker i Skåne-området, kan der indsamles data omkring forbrug af sodavand, således Vestfyens bryghus kan estimere, hvor profitabelt det vil være at gå ind i resten af Sverige.

Et andet alternativ til et samarbejde med en butik kunne være, hvis man kunne indgå et samarbejde med en butikskæde, at hvis de aftager en vis mængde så kan de få ene ret til at afsætte Jolly produkterne, så ville kæden føle sig speciel, og gøre mere for at få afsat produkterne, som marketing, og reklamering i sine nyhedsaviser.

 

Kildeliste til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Her fremgår kildelisten til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen:

 • Figur 1 John Egan relationship marketing side 90
 • Mangler (kilde på Vestfyens hjemmeside)
 • Mangler mere?

Leveret af Cortzen Digital

Artiklen er leveret af Cortzen Digital, som har stået for artikler på oprindelse, samt Rungstedtand. Rungstedtand er en tandlæge ved Nivå, som udfører en lang række professionelle behandlinger på klinikken i Nordsjælland i Rungsted. Med de mange omkringliggende byer er gode relationer til samarbejdspartnere vigtigt for at sikre god “word of mouth”. Nivå, Kokkedal, Hørsholm, Vedbæk og Hillerød, er højst sandsynligt nogle af de vigtigste samarbejdspartnere.

Se også dette projekt omkring en tandlæge-side med fokus på Hørsholm: Tandlæge Hørsholm.

Kontakt gerne Cortzen Digital for et uforpligtende tilbud på SEO eller markedsføring: mcortzen@gmail.com. Det er ligeledes vigtigt for en tandlæge at føre fornuftig relationsmarkedsføring som de fleste andre virksomheder.

Cortzen Digital – Online marketing, SEO & web development

Cortzen Digital leverer ydelser inden for en lang række områder. Herunder blandt andet online marketing, SEO & web development. Cortzen Digital har leveret ydelser til flere forskellige virksomheder, der agerer på national og internationalt niveau. Af kunder kan der blandt andet nævnes følgende: Santander Consumer Bank, Rungstedtand.dk og Cinemag.dk. Dette har været muligt gennem omfattende erfaring fra tidligere partnere som Electronic Arts Danmark, AW Media og ikke mindst Loevgaard ApS. Som professionel konsulent inden for ovenstående områder, kan der således foretages effektive tiltag til fornuftige priser. Dermed er Cortzen Digital yderst konkurrencedygtig i forhold til resten af markedet.

Af sideløbende projekter, er Cortzen Digital også med til at drive billige-koder.dk, hvor der som noget nyt i 2017 tilbydes køb af fidget spinners. Denne gadget trender stort i 2017, og er meget ønsket i forhold til stressnedsættelse ved brug af gadgeten. Køb fidget spinners hos billige koder og opnå hurtig levering gennem danske udbydere til rimelige priser. Billige koder tilbyder også spilkoder til priser, der er betydeligt under de fysiske butikkers priser i de fleste tilfælde.

Kontakt Michael ved at anvende følgende kontaktinformationer: Mcortzen@gmail.com. Det er også muligt at anvende LinkedIn, hvor der endvider også kan anmodes om et telefonnummer, hvis dette i højere grad er ønsket.

Videnskabsfilosofi

Denne artikel er skrevet af Michael Cortzen i forbindelse med udannelsen omkring IT, læring og organisatorisk omstilling på AAU i København. I dette indlæg, ses der nærmere på tre udgaver af videnskabsfilosofi, som kan anvendes i forhold til at besvare en problemformulering. Dette afsnit tager hovedsageligt udgangspunkt i bogen Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, som er skrevet af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer.

Bogen giver et godt overblik over kvalitative metoder, samt relevante filosofier i relation til kvalitative metoder. Dermed bliver undersøgelsens validitet i højere grad sikret i relation til en videnskabsteoretisk ramme (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010). Ud fra Justesen og Meyer, haves en række filosofier, der passer godt til kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Dog findes der også flere videnskabsfilosofier, der kan anvendes.

Der afsondres i det følgende mellem realisme, fænomenologi og konstruktivisme.

Realisme

Realisme udspringer af den positivistiske videnskabstradition. Derfor er kvalitetskriterierne reliabilitet og validitet. Generalisering af resultater er i realismen fremhævet betydeligt. I forhold til kvalitativ metode, betyder det således at interviews og observationer også kan være måleinstrumenter, der kan generaliseres i form af en undersøgelse af en delpopulation (casestudie). Dette skal efterfølgende kunne sige noget om en større population. Generalisering relaterer sig også meget til begrebet repræsentativitet (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 44-46).

I realismen er der én virkelighed, og den måde viden erkendes på, er objektiv så vidt muligt. Det kræver således at den viden, der kommes frem til i undersøgelsen kan generaliseres. Målet med undersøgelsen er dog ikke at opnå et resultat, der er objektivt kan generaliseres.

Konstruktivisme

I konstruktivismen, arbejdes der med en virkelighed, som er flertydig og ustabil. Dermed har subjektiviteten en rolle i forhold til at tilvejebringe viden. Undersøgelsesprocessen er således præget af subjektive vilkår, som ikke kan ignoreres, og derfor må analyseres nærmere (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010).

Med konstruktivismen som perspektiv, har konteksten en stor betydning. Det vil sige, at køn, alder, uddannelsesmæssige baggrund mv. vægtes højere i dette perspektiv end i eksempelvis fænomenologien.

Konstruktivisme er således en mulighed for undersøgelsen, da konstruktivisme tillader interviews som primær data.

Fænomenologi: ”Det, der umiddelbart kommer til syne”.

Alle kendsgerninger er til at begynde med kendsgerninger. Dette da kendsgerningerne er blevet udvalgt af vores bevidsthed, og er således fortolkede kendsgerninger. (Schutz, 2005: 24)

Livsverdenen er konkret i forhold til at være forankret i tid og rum, hvor fænomenerne eksisterer, og har en særlig betydning for den, som oplever fænomenerne. Det betyder dog ikke, at vi hver har vores egen private meningsoplevelse. Livsverdenen er en fælles verden, hvor vi eksisterer rent socialt, kulturelt og historisk.

Subjektet har i denne livsverden en afgørende rolle, og danner derfor analysegenstanden. Fænomenologi handler derfor om at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, baseret på interviewpersonerne. Dette fordi den vigtige virkelighed i fænomenologien, er at sandsynliggøre den virkelighed som mennesker opfatter (Kvale 1997: 44) (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 21-23).

Fænomenologien som videnskabsfilosofi, gør meget op med positivismens objektive verdenssyn. Fænomenologien interesserer sig mere i at komme nærmere på fænomener, som er unikke og konkrete. Dermed er det således en dybdegående og rig beskrivelse af et specifikt case eller fænomen, som er interessant.

Det kan være problematisk at anvende generalisering med fænomenologi i form af statistik eller analytisk generalisering i kvalitative studier. Resultaterne er således vejledende gennem en velovervejet bedømmelse af resultaterne.

I fænomenologien anvendes der såkaldt kommunikativ validering. Det går ud på, at de tidligere respondenter præsenteres for delelementer af analysen. Dette for at validere eller tage stilling til om analytikeren, har forstået respondenterne korrekt (Justesen, L., & Mik-Meyer, 2010, side 46-48).

Mange forskellige grene inden for videnskabsfilosofi

Der er mange forskellige videnskabsfilosofier, og i denne artikel fremhævedes tre. Alt efter, hvad man undersøger, er der som reelt en videnskabsfilosofi, som passer bedre end de andre. Det kan være en udfordring at kende til alle filosofierne, da der er mange, samt kritik af disse.

Denne artikel er leveret af Michael Cortzen, som læser udannelsen i IT, læring og organisatorisk omstilling på AAU i København.