Sikkerhed og anonymitet på internettet – VPN pris?

Windows, VPN pris, billigVirtual Private Network eller VPN pris? Sikkerhed og anonymitet på internettet via VPN, kan opleve en stigende interesse, fordi virksomheder som Facebook deler privatpersoners data.Tilmed bliver stort set al markedsføring drevet af data, hvilket har iværksat GDPR, men kan vi stole på, at virksomhederne kan varetage disse betydelige mængder af data? Og kan de gøre dette uden risiko for, at der opstår fejl?

Med en VPN som NordVPN, kan man komme virksomhederne i forkøbet og begynde at sikre sin færden på internettet. Selvom GDPR er lavet for at beskytte os, afgiver vi stadig data, der kan bruges til markedsføring. Mange mennesker kan opleve dette som en invasion af privatlivet, men aner ikke levende råd, for at kunne stoppe deling af disse personlige data som lokation, søgninger og meget mere.

Dette kan klares med en VPN, da denne sørger for en syntetisk eller kunstig lokation for din enhed, hvad enten du anvender en smartphone eller desktop. Dermed er det altså muligt at tage privatlivet tilbage, og browse nettet, uden man bliver bombarderet med målrettede reklamer.

VPN pris – Opnå højere sikkerhed på nettet, og anonymitet billigt med NordVPN

VPN pris – NordVPN er muligvis en af de bedste Virtual Private Network til prisen.

Samtidig med at sikre internetforbindelsen, har Virtual Private Network et par særdeles anvendelige sidegevinster i, at det tilmed gør forbindelsen anonym og fungerer som en proxy. Det giver brugeren en virtuel placering samme sted som den specifikke Virtual Private Network server, som der er oprettet en sikker forbindelse til. Hvis du modtager reklamer, når du bruger din ydelse, vil du opdage, at disse ikke er målrettet til dig, men til den server, der anvendes. Virksomheders markedsføring bliver således mindre effektiv, og privatlivet kan anskues til at blive genvundet.

En VPN fungerer endvidere også som en anonym proxy, hvilket giver brugeren samme IP-adresse samt virtuelle placering som VPN-serveren. Enkelte Virtual Private Network tjenester tilbyder en solid samlet løsning, hvilken både kan rumme gode funktioner, samt en intuitiv brugeroplevelse, mange serverlokationer (altså steder, hvorledes der kan oprettes forbindelse til internettet gennem eksempelvis Holland, Tyskland, USA mm.). Dette med betydeligt høje sikkerhedsprotokoller, høje hastigheder samt en god pris. Derfor er én af de væsentligste (og nemmeste) trin på vejen mod at sikre digitale data at sige “Ja tak”, når computeren spørger om den skal installere en VPN.

Læs også: billig VPN

Pendula Solutions – VR, AR + MR til læring, undervisning og uddannelse

VR, AR samt MR, kan bruges som læringsinstrument i uddannelsesverdenen samt på arbejdspladserne. Derfor er denne IT-teknologi yderst interessant. I det følgende ses der nærmere på forskellige anvendelsesmuligheder i forhold til VR. Herunder også enkelte brugere af VR, såsom Herning Kommune. Kontakt Pendula Solutions for at høre nærmere omkring mulighederne i VR, hvor der kan startes et samarbejde omkring udvikling af applikationer eller software til VR og læring.

Anvendelsesmuligheder i forhold til VR

Pendula Solutions virtual reality vr

Fordi VR-teknologien gør det muligt at få visualiseret produktidéer, skaber det nye muligheder for at afprøve flere variationer af et produkt i flere forskellige virtuelle omgivelser.

I projektet ”VR – et nyt biblioteksrum for læring” vil Viborg Bibliotekerne sammen med Energimuseet Viborg samt Herning Bibliotekerne bruge VR-teknologi i arbejdet med unge på de ældste klassetrin. Virtual reality teknologien kan i høj grad være med til at skabe større motivation hos eleverne og studerende, hvilket øger læring samt forhåbentlig transformationslæring i forhold til trafiksikkerheden gennem en bedre forståelse af at køre bil: Virtual reality Køreskole.

På Learnmark Gymnasium skal interessenterne hele tiden have blik for, hvordan de kan bruge den nyeste teknologi i undervisningen, men interessenterne skal bruge den med omtanke, så det er relevant samt gør god undervisning endnu bedre,” understreger Sune Agger.

Her på Learnmark Gymnasium er udstyret købt samt virtual reality-brillerne ligger bare samt venter på at blive taget på. I øjeblikket arbejder interessenterne med, hvordan de rent pædagogisk samt didaktisk får mest ud af at bruge VR i undervisningen. Læs mere om VR og læring her: Virtual reality læring.

Business College Syd samt Universe vil nu samarbejde om at udvikle samt afprøve nye undervisningsformer, der skal inddrage dette samt nyt digitalt udstyr i undervisningen for at skabe en attraktiv ramme om digital læring samt styrke hovedforløbselevernes digitale kompetencer. Det kan også give mening at nævne Pendula Solutions i forhold til at udvikle undervisning.

Virtual reality og effektiv læring

Normalvis kan det tage seks uger at oplære en person, men det tager kun én uge med virtual reality. Det udtaler Søren Steen Nielsen, samt tilføjer, at der af andre fordele kan nævnes ensartet oplæring. Herunder muligheden for øget samarbejde, da flere virtual reality brugere kan træne sammen på det samme indhold uanset tid samt sted.

Den hastige teknologiske udvikling inden for VR, augmentet reality samt 360-graders video giver helt nye muligheder. Dette for at forbedre de studerendes indlæring samt udvikle sundhedspersonalets kompetencer. Et eksempel er denne artikel som roser virtual reality (VR) samt AR (Augmentet Reality) for at kunne forbedre undervisningen, men allerede sammenstillingen af de to teknologier starter på forvirringen.

Du lærer at bruge samt udvikle interaktive teknologier (robotter samt virtual reality (VR), apps m.m.) til at skabe læringsprocesser for mennesker i alle aldre – hvad enten det er i byens rum, i klasseværelset, i fabrikshallen eller i den politiske debat. Pendula Solutions laver interaktiv virtual reality, hvilket kan have en stor anvendelighed i forbindelse med psykologiske behandlinger: Virtual reality PTSD angst. Udover PTSD og angst, er der mange andre muligheder ligeledes.

Mange muligheder i virtual reality til både læring og psykologiske praksisser

Elever kan få en forståelse for/indtryk af hvordan bestemte forskellige teknologier fungere i praksis fx hvordan man programmer en robot til at komme i supermarkedet samt handle ind, samt hvordan man igennem VR kan skabe fortællinger.

Selve indholdet vil også blive forbedret, da virtual reality teknologien forbedrer indholdet gennem teknologierne HMO samt HT. Dette i forhold til at den enkelte elev eller studerende kommer til at sidde virtuelt” på førersædet i en bil med mulighed for at kigge ud af alle vinduerne blot ved at dreje hovedet. Dette er muligt gennem sfærisk virtual reality produktion gennem Pendula Solutions.

Hos Danske Erhvervsskoler samt – Gymnasier ønsker de også at forbedre undervisningen ved at bruge digitale læringsmidler som adaptive læringsplatforme.

En HTX-underviser ved navn Søren Læssøe Mathiesen, der er ansvarlig for projektet på Learnmark Gymnasium, ser mange muligheder i, hvordan VR kan berige undervisningen samt læringen.

Bente E. Jensen, direktør for Business College Syd, udtaler følgende: ”Vi er glade for at kunne tilbyde eleverne og studerende – samt derigennem deres praktikvirksomheder – de digitale kompetencer, der klæder eleverne og studerende på til at håndtere den teknologiske udvikling samt matche de kompetencer, som detail- samt handelsvirksomhederne efterspørger samt får brug for i fremtiden”. Derved er VR altså super spændende i uddannelseskontekster: Virtual reality uddannelse. Se jeres muligheder ved at kontakte Pendula Solutions.

Rehabiliteringen hos Tagdækkervej vil efter sigende gennemføre, i perioden fra den 7. februar til den 11. april 2018, et projekt, der inddrager brugen af VR (virtual reality).

Syddansk Universitet skal være med på bølgen af fremtidens teknologi, så universitetet har fået et såkaldt virtual reality Lab, hvor forskere undersøger mulighederne for læring med VR.

Virtual reality i kommuner til læring og meget mere

Khora er kommet ind på kommune-markedet i relation til VR.

Forsøget med VR er endnu et projekt, hvor interessenterne har forsøgt konkret at udforske mulighederne i de nye teknologier i et tæt samt godt samarbejde med nogen ved navn Takeawalk virtual reality, samt Kolding Kommune.

En interessent er ikke overrasket over, at der mangler dokumentation for læringseffekten af virtual reality. Det er typisk, at ny teknologi bliver hypet, samt at det bliver anbefalet, at man tager det i brug, uden at det er ordentligt undersøgt, om produktet har den forventede effekt på elevernes læringsudbytte, udtaler han.

En interessent beskriver: »Giv dine elever en bedre mulighed for at huske det faglige stof, I gennemgår, gennem supplerende brug af VR,« fortsætter, og beskriver sig selv som Danmarks mest seriøse virtual reality-butik. Pendula Solutions hører til i en anden boldgade, hvor udvikling af sfærisk og interaktiv VR er det mest væsentlige.

Teknologien er ovenikøbet yderst let at bruge: Man skal bare have en virtual reality-brille, som man kan sætte sin smartphone ind i. Når man ser videoer gennem brillen, føles det, som om man fysisk bevæger sig rundt i filmenes virtuelle universer. Når der er tale om interaktiv VR, bliver det endnu lettere, hvilket kan være positivt i psykiatrien: Virtual reality psykiatrien. Snart kommer der standalone headsets, der ikke behøver telefon.

Virtual reality reality erfaringer og biblioteker

Virtual reality-teknologien har længe haft en slumrende tilværelse. Men er blevet genoplivet efter at betydelige virksomheder er kommet med en række reelle bud på forbrugerorienteret virtual reality-produkter. I den forbindelse kan det antages, at der vil opstår en række undervisningsmæssige potentialer som i særdeleshed kan udnyttes.

VR kan bruges til markedsføring, hvilket kan udnyttes af bibliotekerne. Hør mere om mulighederne her: Virtual reality markedsføring.

For et videnbaseret samfund er det vigtig at få trænet næste generation af forskere bedst muligt, hvilket en laboratoriesimulator kan være en del af. På sigt vil også andre brancher end bioteknologien kunne nyde godt af at bruge virtual reality.

Med et projekt kan skabes de første biblioteks-specifikke erfaringer med virtual reality i samarbejde med blandt andet Alexandra Instituttet samt Energimuseet, med henblik på at kunne videregive konkrete anbefalinger samt inspiration til andre biblioteker, der er interesseret i teknologiens potentialer i forbindelse med formidlings- samt læringsaktiviteter.

På et kursus kan læres grundlæggende færdigheder i robotprogrammering (. i Blockly, C# samt Unity), ved at udvikle nye applikationer, at bruge Virtual/Augmented Reality i applikationerne samt at bygge mindre robotter samt virtual reality. Du får et solidt fundament for at komme videre til en robotuddannelse samt blive robot programmør.

Virtual reality investeringer i læring

Penge skal bruges til at udvikle nye læringsteknologier, som eksempelvis VR eller augmented reality, så læringen kommer til at foregå i et spænd mellem teknologi samt virkelighed.

Viden bliver lige så vigtigt som penge, samt teknologien giver mulighed for, at læring kan nå ud til alle samt samtidig være individualiseret, så alle får den læring, de har brug for på et givent tidspunkt.

VR teknologien kan være med til at forbedre læringspotentialet, da oplevelserne, kan gøres mere ægte end eksempelvis video.

Her er det vigtigt at blotlægge, hvorledes virtual reality teknologien er en aktør i forbindelse med at forbedre køreskoleelevers motivation samt læring , da øget motivation samt læring kan skabe en øget trafiksikkerhed.

Pendula Solutions som virtual reality samarbejdspartner i forhold til blandt andet læring

Pendula Solutions besidder især et stort know-how inden for teknologi (herunder VR) samt læring. Dette baseret på det arbejde som er foretaget som projektgruppe i forbindelse med studiet samt andre samarbejder. Andre kan skabe bedre kobling mellem skole samt praktik gennem brug af simuleringer samt VR.

Der opstår hele tiden nye muligheder for at inddrage teknologi samt digitale læremidler i undervisningen.
Med projektet “VR – et nyt biblioteksrum for læring” vil Viborg Bibliotekerne skabe de første biblioteksspecifikke erfaringer med VR i samarbejde med blandt andet Alexandra Instituttet samt Energimuseet.

”Det er en helt ny verden, man træder ind i, når man har virtual reality-brillerne på, samt jeg kan se så mange muligheder for at gøre undervisningen i abstrakte begreber meget mere håndgribelig samt nærværende.

VR og digital læring

Tænk om VR udstyr kan bruges til at give handelselever digitale erfaringer med produktpræsentationer samt om Beacons kan give detailelever nye digitale erfaringer med kundedataopsamling samt kundeadfærd.

Torben Kylling Petersen, direktør for Universe, udtaler: ”Universe’ formål er at begejstre børn samt unge for teknologi, samt vores oplevelsespark kan skabe en unik samt spændende ramme omkring elevernes digitale læring. Med et samarbejde skal udvikles en række undervisningskoncepter, der inddrager oplevelsesparken samt det digitale udstyr i en række læringsorienterede aktiviteter, med det formål at give hovedforløbseleverne nye digitale erfaringer samt kompetencer.

I de seneste år har VR (virtual reality) været på alles læber, samt interessen for den nye teknologi er lige nu større end nogensinde. VR gør det muligt at skabe undervisningsmateriale, der giver en utroligt effektfuld indlæring, hvor alle sanserne involveres.

Læs også nærmere om virtual reality og markedsføring hos Cortzen Digital: Virtual reality markedsføring.

Virtual reality hos Righospitalet og VRET

Som en af verdens førende teknologivirksomheder vil Samsung bruge sin styrke inden for innovation samt teknologi til at bidrage til at gøre samfundet bedre samt gøre teknologien til en positiv kraft i verden. Eksponeringsterapi bliver lettere med virtual reality, og kaldes i samspil med VR for VRET. Pendula Solutions laver VRET løsninger til psykiatrien og andre.

VR bringer eleven tættere på velfærdsteknologien samt integrerer den i deres læringsproces.

Det betyder, at interessenterne skal nytænke den måde, de underviser på samt de redskaber, interessenterne bruger i undervisningen.
VIA University College opretter en såkaldt uddannelsesstation i Viborg, der giver studerende fra ICT uddannelsen på VIA University College i Horsens mulighed for at tage en specialisering i virtual samt augmented reality fra 4. semester i Viborg.

VR Undervisning og Rigshospitalet

På Sengeløse Skole bruges kodning aktivt, ved at lade eleverne og studerende lege sig frem til læring samt efterfølgende få mulighed for at undervise andre i det indlærte.

Copenhagen Health Innovation inviterede tidligere til CHI Morgen, med fokus på, hvordan ny teknologi bruges til at forbedre læring samt kompetenceudvikling på sundhedsområdet. Pendula Solutions har blandt andet lavet virtual reality i samarbejde med Rigshospitalet: virtual reality VR rigshospitalet.

VR er radikalt anderledes end nogen anden form for læring, men det er måden læreren bruger det på, der gør den betydelige forskel.

En interessent er i gang med et forskningsprojekt om udbyttet af undervisning i virtuelle verdener samt mener, at en af de væsentligste ting, eleverne og studerende får med fra brugen af Facebooks briller, er træning i selve det at begå sig i virtuelle verdener.

Elever oplever det virtuelle rum gennem en avatar, som de andre elever kunne se. Der er meget fokus på integration mellem de forskellige fag, samt her går interessenterne skridtet videre samt forbereder eleverne og studerende til fremtidens arbejdsplads. Her kan man mødes i virtuelle rum på tværs af landegrænser samt komme rundt i den samme bygningsmodel,” udtaler arkitekt samt underviser Camilla Poulsen.

Virtual reality Århus og uddannelse i Roskilde

Hos professionshøjskolen i Nordjylland, hvor eleverne og studerende blandt andet uddanner sig inden for byggesektoren, er de allerede begyndt at eksperimentere med Facebooks VR-briller i undervisningen. Hos Pendula Solutions laves virtual reality i Århus: Virtual reality vr Århus.

Men der findes spændende muligheder inden for undervisning samt læring med virtual reality samt augmented reality-teknologi. – VR introducerer helt nye, samt særdeles kraftfulde former for mental samt adfærdsmæssig manipulation. Dette især når kommercielle, politiske, religiøse eller statslige interesser står bag skabelsen samt vedligeholdelsen af ​​de virtuelle verdener.

I modsætning til andre medier kan virtual reality skabe en situation, hvor det ikke kun er en del af, men hele miljøet omkring brugeren, der er bestemt af skaberne af den virtuelle verden.

Et citat fra en interessent: “Virtuelle læringsteknologier rummer særlige muligheder på det naturvidenskabelige samt sundhedsvidenskabelige område, men interessenterne vil prioritere også at have andre typer læringsrum med.

Med penge i ryggen fra Uddannelses- samt Forskningsministeriet skal RUC stå i spidsen for et nyt projekt, der skal udvikle virtuelle læringsteknologier samt kortlægge, hvordan interessenterne i fremtiden bedst anvender de nye teknologier i undervisningen.

Et Forsøg viser klart, at forsøgspersonerne opfatter virtual reality-undervisningen langt mere positivt end undervisning via almindelig video, samt det kan skyldes, at virtual reality giver en øget fokus af tilstedeværelse, udtaler Frank Ulrich, som tilføjer at der til gengæld ikke kunne påvises nogen signifikant forskel på evnen til at huske det lærte.

Afdelingen for digitale teknologier på University College Sjælland – som nogle af de første i verden – netop gennemført et forskningsprojekt, der blandt andet testede effektiviteten af instruktioner afgivet i en såkaldt 360 graders virtual reality video.

Pendula Solutions og virtual reality

Pendula Solutions arbejder primært med teknologien VR, men har også stor vægt på læringsapplikationer samt ydelser: Pendula Solutions virtual reality

VR er en teknologi, som kan skabe en livagtig virtuel verden i 3D. Ud over fascinerende videoer samt computerspil bliver VR også brugt i flere uddannelsessammenhænge.

Et team af udviklere har ved hjælp af VR-teknologi (virtual reality) skabt et læringsrum i en-til-en forhold. Det kan for mange medarbejdere blive et læringsalternativ til den omkostningstunge sidemandsoplæring, der typisk starter med en gennemgang af en 50-80 sider lang manual, afhængig af kompleksiteten.

Se også Jod.

Markedsføringsøkonom – Begrebsdefinitioner

Dette indlæg er taget ud fra en hovedopgave på markedsføringsøkonom fra 2013, og indeholder en række begrebsdefinitioner. Indlægget er leveret af Cortzen Digital, og bør betragtes som inspiration til at skrive et definitionsafsnit for begreber til en større opgave.

Begrebsdefinitioner for opgaven

I de følgende overskrifter, sandsynliggøres nogle centrale begreber, som ikke er så hyppigt brugt i den daglige tale. Dette er med til at skabe klarhed for visse læsere.

Digital promotion

Værende en af de 4 P’er, er promotion en betydelig faktor inden for markedsføring. Under promotion hører bl.a. reklame gennem radio, TV og print, PR og ’word og mouth’. Dog bliver PR i højere grad brugt til kontrol af ’publicity’ omkring et firmas brand, hvor events i højere grad er mere salgsfremmende, da man her kan fremvise og anvende et produkt.

Digital promotion er lidt anderledes, da denne forgår online, hvor der er mulighed for et betydeligt større publikum. Når det endvidere også er digitalt, giver det også bedre muligheder for at måle på resultaterne.

Afslutningsvis spiller sociale medier en stor rolle i firmaers digitale promotion. I Danmark er Facebook klart det største medie.

Facebook Insights

Facebook Insights er Facebook’s eget værktøj til at analyse af ens Facebook-side, og anvendes i social media marketing. Heri kan man bl.a. måle hvor mange visninger man har på opslag, billeder, videoer, samt se statistikkerne på ens fans. Dette meget kraftige værktøj giver altså en dybere forståelse for brugertrends på ens side.

Virksomhedens kernekompetencer

Ifølge Robert M. Grant og Gary Hamel i artiklen ’’The Core Competences of the Corporation’’, Harward Business Review fra 1990, har en virksomheds kernekompetence 3 forudsætninger:

 1. Kan benyttes i en række forskellige markeder
 2. Giver betydelig værditilvækst for kunderne.
 3. Er svær at efterligne for konkurrenterne.

Disse udgør fundamentet for virksomhedens konkurrencefordele og skal dermed være langtidsholdbare.

Bewistat

Bewistat er et Excel plug-in som benyttes til at lave en lang række forskellige beregninger inden for statistikken.

Tilføjelsesprogrammet er udviklet af bl.a. Michael Larsen, der er Cand.Merc fra Copenhagen Business School.

Microsoft Office Lync

Lync er en kommunikationstjeneste fra Microsoft, som muliggør tekst-chat, video-møder, telefoni og såkaldte Lync-møder, som muliggør visning af powerpoint og lignende til de tilstedeværende.

Tak fordi du læste med, I det følgende kan findes links og litteratur, der ligger til grund for dette indlæg om begrebsdefinitioner.

 • https://atcore.dk/blog/danmark-pa-facebook-2013/
 • http://smallbusiness.chron.com/traditional-advertising-promotion-30565.html
 • https://www.facebook.com/help/search/?q=insights
 • International markedsføring – 4. UDGAVE – TROJKA – Finn Rolighed Andersen med flere | Side 39
 • http://www.bewistat.dk/
 • http://dk.linkedin.com/in/michaellarsen97
 • http://office.microsoft.com/da-dk/lync/

Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Denne artikel er leveret af Cortzen Digital, og omhandler Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen. Artiklen er skrevet i led med et mindre projekt i forbindelse med uddannelsen International Handel og markedsføring på Cphbusiness i 2015. Artiklen kan anvendes som inspiration til brug i en opgave omkring Vestfyen eller relationsmarkedsføring. Vær dog meget kritisk i forhold til denne artikel, da vi blot har leveret og tilpasset den.

For at have succes på det svenske marked, så vil det være en vigtig faktor at opnå nogle tættere samarbejder med nogle butikker, som ville kunne skabe gentagende køb af sodavand. Grunden til at der vælges at fokuseres på relationship marketing, kan være den enkelte grund, at det er væsentligt dyrere at skaffe nye kunder, end vedligeholdelse af kunder.

På baggrund af relationens levetid, stiger profitten jo ældre denne er (teoretisk set). For at kunne skabe disse relationer, så vil der blive anvendt tankegangen fra Kotlers relationship ladder, som helt basalt, viser de forskellige led steps et relationship kan være på, hvor fokus skal være på at skabe gentagende køb, så fokus bliver på relationship marketing. Målet vil være at få dem så højt op af stigen som muligt, og op til at blive members, hvor de kan gå ind og hjælpe med at forbedre det, og forbedre produktet, og evt. komme med ideer til nye produkter, som markedet ville kunne efterspørge.

Læs nærmere omkring virksomhedens forretningsmodel på oprindelse.dk. Anvend gerne dette link: Vestfyens forretningsmodel.

Fremgangsmåde Relationsmarkedsføringsstrategi, PC, planning, hands

Først skal Bryggeriet Vestfyen, gå ind og skabe en interesse. Dette ved at tage ud til de forskellige butikker med en salgsagent og vise produkterne frem, og give dem smagsprøver af den gode smag og kvalitet. Derefter skal der gives et godt tilbud, for at gøre det interessant at afprøve produkterne i deres butikker.
Når de ser at produkterne sælger godt, så skal bryggeriet gå ind og tilbyde dem rabatter. Dog kun hvis de køber et betydeligt antal sodavand, og indgår en lidt længerevarende aftale. For at gøre det endnu mere tiltalende for butikkerne, skal Vestfyen også tilbyde services. Her tænkes på de samme leveringsbetingelser som til de danske butikker, og endvidere tilbyde dem et køleskab, hvor de kan stå i, som på samme tid ville kunne skabe noget opmærksomhed omkring brandet, da det oftest kun er de ”vigtige” produkter som har eget køleskab.

Ved at de sørger for at butikkerne føler sig vigtige, så burde det også resultere i at, de vil købe produkter igen fra bryggeriet, hvilket ville betyde at de går fra at være first-time costumers, til at blive Repeat customer, og man derfra begynder at arbejde på Relationship marketing, så man forhåbentligt kan få kunderne længere op af stigen, så de til sidst vil begynde at advokere for Jolly produkterne, og komme med gode ideer til, hvordan produkterne kan forbedres.
Ved at starte med nogle få butikker i Skåne-området, kan der indsamles data omkring forbrug af sodavand, således Vestfyens bryghus kan estimere, hvor profitabelt det vil være at gå ind i resten af Sverige.

Et andet alternativ til et samarbejde med en butik kunne være, hvis man kunne indgå et samarbejde med en butikskæde, at hvis de aftager en vis mængde så kan de få ene ret til at afsætte Jolly produkterne, så ville kæden føle sig speciel, og gøre mere for at få afsat produkterne, som marketing, og reklamering i sine nyhedsaviser.

 

Kildeliste til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Her fremgår kildelisten til artiklen Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen:

 • Figur 1 John Egan relationship marketing side 90
 • Mangler (kilde på Vestfyens hjemmeside)
 • Mangler mere?

Leveret af Cortzen Digital

Artiklen er leveret af Cortzen Digital, som har stået for artikler på oprindelse, samt Rungstedtand. Rungstedtand er en tandlæge ved Nivå, som udfører en lang række professionelle behandlinger på klinikken i Nordsjælland i Rungsted. Med de mange omkringliggende byer er gode relationer til samarbejdspartnere vigtigt for at sikre god “word of mouth”. Nivå, Kokkedal, Hørsholm, Vedbæk og Hillerød, er højst sandsynligt nogle af de vigtigste samarbejdspartnere.

Se også dette projekt omkring en tandlæge-side med fokus på Hørsholm: Tandlæge Hørsholm.

Kontakt gerne Cortzen Digital for et uforpligtende tilbud på SEO eller markedsføring: mcortzen@gmail.com. Det er ligeledes vigtigt for en tandlæge at føre fornuftig relationsmarkedsføring som de fleste andre virksomheder.

Cortzen Digital – Online marketing, SEO & web development

Cortzen Digital leverer ydelser inden for en lang række områder. Herunder blandt andet online marketing, SEO & web development. Cortzen Digital har leveret ydelser til flere forskellige virksomheder, der agerer på national og internationalt niveau. Af kunder kan der blandt andet nævnes følgende: Santander Consumer Bank, Rungstedtand.dk og Cinemag.dk. Dette har været muligt gennem omfattende erfaring fra tidligere partnere som Electronic Arts Danmark, AW Media og ikke mindst Loevgaard ApS. Som professionel konsulent inden for ovenstående områder, kan der således foretages effektive tiltag til fornuftige priser. Dermed er Cortzen Digital yderst konkurrencedygtig i forhold til resten af markedet.

Af sideløbende projekter, er Cortzen Digital også med til at drive billige-koder.dk, hvor der som noget nyt i 2017 tilbydes køb af fidget spinners. Denne gadget trender stort i 2017, og er meget ønsket i forhold til stressnedsættelse ved brug af gadgeten. Køb fidget spinners hos billige koder og opnå hurtig levering gennem danske udbydere til rimelige priser. Billige koder tilbyder også spilkoder til priser, der er betydeligt under de fysiske butikkers priser i de fleste tilfælde.

Kontakt Michael ved at anvende følgende kontaktinformationer: Mcortzen@gmail.com. Det er også muligt at anvende LinkedIn, hvor der endvider også kan anmodes om et telefonnummer, hvis dette i højere grad er ønsket.

Eksempler på PEST-analyse

Det er igen blevet tid til en gæsteblog af Michael Rude Cortzen. Her foretages en PEST-analyse med udgangspunkt i virksomheden Invita, og er baseret på sekundær data. Analysen blev foretaget i 2013 i forbindelse med studiet til markedsføringøkonom. På Miruco.dk, er det også muligt at læse et eksempel på en PESTEL-analyse, der tager udgangspunkt i Ekspertvalg. Som noget nyt hos Cortzen Digital er det også blevet muligt at bestille tilbud på advertorials.

Det første vi starter med at se på i PEST-analysen er political environment.

Political/legal enviroment

Kinas politiske struktur er meget anderledes ift. Danmark. I Kina føres et etpartisystem, som er styret af kommunistiskpartiet. Gennem de sidste årtier har de udviklet sig fra at have en relativ centralt styret økonomi imod liberal markedsøkonomi.

Som beskrevet i tidligere afsnit har den høje økonomiske vækst og manglende institutionelle rammer medført mange ’problemer’. Disse er følgende: korruption, miljøforringelser og et stort mellemrum mellem rig og fattig. Korruptionen vil være et centralt problem, hvis Invita skulle etablere sig på markedet. Der foregår en del korruption i eksempelvis banker og det offentlige. Der er dog blevet gjort visse tiltag for at mindske korruptionen, i 2010 implementerede Det Kinesiske Kommunist Parti et familie-rapporterings reguleringssystem, der kræver at embedsmænd skal fortælle, hvis de modtager pengegaver eller modtager og bruger adskillige offentlige midler på diverse ting.

De civile rettigheder lider også under styreformen, og ift. at skulle markedsføre sig i Kina kan Invita komme til at stå overfor noget besvær ift. den relativt manglende frie presse samt at få deres markedskommunikation udført optimalt. Invita bør derfor sætte sig rigtig godt ind i de lovmæssige regler på dette område, så de undgår eventuelle bøder.

Economic environment

I dette afsnit af PEST-analysen ses der på economic environment.

Kina har igennem en længere periode oplevet en markant høj økonomisk vækst. De gennemsnitlige årlige vækstrater har ligget på ca. 10 %. Årsagen til denne udvikling skyldes vækstbetingelser som f.eks. investeringer til bedre infrastruktur, produktionsapparater, den stigende udenrigshandel, som har fået integreret Kina i verdensøkonomien, samt Kinas optagelse i WTO i 2001. Hvilket har resulteret i, at Kina i dag er verdens anden største økonomi. Grundet den positive økonomiske udvikling har befolkningen i Kina fået bedre levevilkår, men en negativ konsekvens er dog, at der er opstået en større økonomisk ulighed mellem befolkningen.

Ser man på inflationen er denne forholdsvis høj, hvilket kan gå hen at blive en økonomisk udfordring for den kinesiske regering, der via en restriktiv pengepolitik forsøger at holde inflationen på et relativt acceptabelt niveau og endvidere undgå en overophedning af bl.a. lønninger samt stigende energipriser og endvidere opretholde et stabilt boligmarked.

Det kinesiske boligmarked har gennem en lang årrække været ramt af massive boligprissvingninger. I slutningen af 2008 var priserne på de kinesiske boliger rekordlave, men dette tog hurtigt til sig i 2009-2010. Det kan have en væsentlig betydning for Invita, om den kinesiske boligboble går i orden og boligpriserne falder, da det kan give en forøget efterspørgsel på nye køkkener.

Tal omkring den danske vareeksport til Kina viser, at Kina var blandt Danmarks tiende største eksportmarked 2011. Det svarer til i 15,1 mia. kroner. Det forventes at eksporten til Kina vil stige yderligere grundet den stigende import, samt det stigende privat forbrug, hvilket kunne komme virksomheder som Invita til gode.

Social environment

Det sociale miljø, samt kulturen i Kina er en meget essentiel faktor at kigge på inden Invita vælger at gå ind i landet. Kina har verdens største befolkning på over 1.3 milliarder mennesker og har en befolkningstilvækst på 0,493% om året. Kina er gennem de sidste mange år blevet rigere og rigere. Dette det ses ud fra BNP pr. Indbygger også steget markant. Dette er godt for virksomheder, der ønsker at etablere sig på det kinesiske marked, da mange kinesere også har stor interesse i dansk design, hvilket er en fordel for Invita.

Ønsker man at lave forretning i Kina skal. Man dog huske at den kinesiske kultur er meget anderledes end den danske. Derfor vil de følgende afsnit indeholde en mindre kulturanalyse med udgangspunkt i den hollandske professor Geert Hofstede. Hofstedes teorier handler om de fem dimensioner inden for internationale kultur, der skal tydeliggøre forskellene.

Hofstede taler om power distance. I Kina er der en høj power distance både i erhvervslivet men også i familierne, som klart er hierarkisk inddelt. Der baseres magt på alder og indkomst. Jo højere power distancen er, jo mindre vil deltagelsen være i vigtige beslutningsproces hos eks. en ansat. Så når Invita skal ind på det kinesiske marked, skal de undersøge fra start af, hvem der har beslutningsretten i sidste ende.

Ser man på Uncertainty avoidance ligger Kina højt. Uncertainty avoidance handler om, hvordan man vil agere overfor ukendte situationer. Dette i forhold til graden af om man foretrækker formelle regler og klare retningslinjer. Kort fortalt vil et land som Kina foretrække at begrænse ukendte situationer og endvidere ønskes præcision og punktlighed.

Hofstedes tredje punkt er Individualism, som kort fortalt refererer til graden medlemmer af en kultur definere sig selv – ud fra deres medlemskab af en gruppe. Kina vil blive kategoriseret, som et kollektivistisk samfund, da folk opfører sig som medlemmer af en langsigtet gruppe. Dog har undersøgelser vist at den stigende nationale rigdom gør et samfund mere individualistisk (eks. DK).

Det sidste Hofstede beskriver er Maculinity vs. Feminity, altså om et land ligger meget vægt på de ”hårde” værdier eller de mere feminie ”bløde” værdier. Her vil Kina hælde mest til de maskuline værdier: Success, achievement, performance, money og competition. Lande som Danmark og Sverige vil have mere feminine værdier.

Del konklusion på PEST-analyse

For at komme med en lille konklusion på PEST-analysen, er der økonomisk set en lille risiko. Men da den kinesiske regering allerede har gjort visse tiltag for at undgå overophedning, kan Invita ikke gøre så meget mere. Alle undersøgelser viser også kun positive resultater mht. eksport til Kina.

Et sted Invita kunne opleve problemer er i forbindelse med etablering af en butik er ift. markedsføringen pga. pressefrihed og korruption. Generelt set vil det være en stor udfordring at gå ind på et i et land med sådan en forskellig kultur ift. Danmark. Invita skal derfor bruge mange ressourcer på ikke at træde nogle over tæerne pga. de mange kulturforskelle. Dette i forhold til de hårde maskuline værdier, det hierarkiske system.

Andre eksempler på PEST analyser

I dette afsnit ses der nærmere på andre steder, hvor det kan være relevant at analysere makroforhold.

Herretøj til unge mænd online

I forhold til at anvende denne form for analyse, er denne meget relevant i stort set alle brancher. Dette fordi den tager en lang række forhold op, der ikke bør springes over i forbindelse med en god analyse. Derfor er den særdeles essentiel i enhver markedsføringsstrategi.

Et andet eksempel, hvor analysen kan have relevans, er herretøj til unge mænd online. Her kan det være relevant at se på herretøjsmærker. I forhold til herretøjsmærker til unge mænd online, er der blandt andet mærkerne Les Deux og Selected.

Les Deux og Selected er begge veletablerede danske mærker, hvori det kan være relevant at se nærmere på deres makroforhold i Danmark. I forhold til herretøj som Les Deux og Selected, vil det være relevant at se nærmere på forbrugerforhold. Det skyldes, at forbrugerforhold i forbindelse med disse mærker, har en betydning i forhold til priser, og efterspørgsel.

For Honor til PC

Et andet godt eksempel kunne være spillet For Honor til PC, som udgives af Electronic Arts og er udviklet af BioWare. I forhold til spillets elementer, er der lande, som ikke helt vil acceptere så stor en mængde vold. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt de lande man ønsker at udgive spillet i, lever op de ønskede standarder for spillet. Derfor er det noget af det første, der bør undersøges i forbindelse med det eller de lande, der tages udgangspunkt i.

Hvis du ønsker at læse nærmere om, forudbestille eller købe For Honor til PC, kan du med fordel klikke på følgende link: Køb For Honor PC.

BoConcepts Forretningsmodel

Denne artikel er skrevet af Michael Rude Cortzen i år 2014, hvor han læste Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Artiklen omhandler BoConcepts Forretningsmodel.

I dette afsnit vil BoConcepts (BC’s) forretningsmodel blive analyseret med henblik på at kunne vurdere deres kompetencer med kunden som udgangspunkt.

Forretningsmodellen analyseres med udgangspunkt i components of a business model fra Harvard Business Review da denne har kunden som udgangspunkt. Hvis der ikke forefindes noget ud fra modellen, bliver dette først noteret efterfølgende.

BoConcept bruger mange forskellige former for markedsføring for at nå ud til kunden. Herunder bl.a. kataloger, in-store materialer, outdoor kommunikation, nyhedsbreve og meget mere. Alt deres markedsføring udspringer fra deres brandværdier og afsættes i en global platform. Dette sikrer kendskabsgraden af brandet, hvilket de lever stærkt på i dag og tilfører endvidere yderligere værdi til dette.

De fokuserer i høj grad på butikkerne, da det er her de virkelig skaber deres relation til kunderne gennem de medarbejdere som kunderne møder. Dette gennem den unikke service som de trænede medarbejdere kan tilbyde, samt selve oplevelsen af butikken.

BoConcept fokuserer i høj grad på service, hvilket er med til at øge relationen mellem kunderne og virksomheden. Hvilket giver større chance for at kunden kommer igen. BoConcept giver bl.a. kunden mulighed for selv at skræddersy produkter.

BoConcept sigter efter at ligge mellem middelmarkedet og luksusmarkedet. Det giver en relativ høj pris, hvilket også er rimeligt set i forhold til brandværdien.

BoConcepts kernestrategi

Herunder vil BC’s kernestrategi blive blotlagt.

“Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer.”

Som led i deres kernestrategi fokuserer BC på selv at være engagererede i deres arbejde og dermed skabe værdi for kunden gennem skræddersyet og velkoordineret møbeldesign og tilbehør, som er til at betale for den urban interesserede kunde.

BC’s betydelige argument for differentiering ligger i både i deres produkter og services. De sælger høj kvalitetsprodukter med betydelig brandværdi til en fordelagtig pris. Kunder kan skræddersyprodukter til deres egne behov og servicen ydet af medarbejderne er af høj kvalitet, da de trænes således.

Strategic Resources

BC’s mest væsentlige kernekompetence er i høj grad deres design, hvilket er en kunst som BC har brugt mange år på at blive særdeles gode til. Det er dansk design, hvilket afspejler en vis form for kvalitet. Det er dermed Dansk højkvalitets design til en relativ overkommelig pris.

En af BC’s mest væsentlige strategiske resurser, er deres brand. BC er etableret i 1952 og er et globalt brand, hvis værdier er fornuftig pris, dansk og høj kvalitetsdesign.

Value Network

BC’s eksterne værdinetværk består af bl.a. af partnere fra udlandet, herunder brugte de f.eks. Smart (bilen) i en kampagne tilbage i 2011 og har sidenhen samarbejdet med Smart. Smart er et produkt af et samarbejde som Mercedes havde sammen med en anden virksomhed.

Vurdering af kompetencer i forhold til kunder

Ud fra ovenstående, vurderes det at BoConcept, har en lang række gode tiltag. Dog forefindes der nogle relativt væsentlige mangler i forhold til at skabe god customer retention. Disse er Bl.a. information og insight. Som kan være med til yderligere målrettelse af produkter og markedsføring til kunden, da man i højere grad kan vide hvad de efterspørger.

Forbedring af BoConcepts Forretningsmodel

I dette afsnit kommes der med forslag til forbedring af forretningsmodellen på baggrund af ovenstående analyse.

Det er en særdeles kompleks opgave at lave en fejlfri forretningsmodel. Der er altid plads til forbedring, som i sidste ende forhåbentlig vil være med til at generere yderligere afkast. Ser man på ovenstående er der især 2 ting som BC stærkt bør overveje hvordan de vil komme livs og dermed forbedre. Disse er Customer information og insight. Dette er en svær opgave ude i butikkerne og vil sikkert være meget lavpraktisk. Når medarbejderne samtidig med at udøve god service også skal fokusere på at indsamle informationer om kunden, vil det sandsynligvis ødelægge den gode service.

Derfor er det godt, at vi har internettet, hvilket BC også opererer på. Dette giver mulighed for at få særdeles glimrende customer information og dermed insight. Det kan BC gøre via deres FaceBook side, via Facebook insights og andre Facebook værktøjer som kan være med til at genere mere viden omkring slutbrugerne.

Hvis du ønsker konsultation i forbindelse med markedsføring eller teknologi, kan du med fordel tage kontakt til Michael Rude Cortzen på LinkedIn eller via hans hjemmeside.

Avanceret Search Engine Optimization (SEO)

I denne artikel vil Michael Rude Cortzen fortælle om avanceret SEO og linkbuilding med udgangspunkt i en tidligere ansættelse som projektmedarbejder i en virksomhed. Michael Rude Cortzen studerer i skrivende stund en kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling. Fortsat god læselyst.

Avanceret Search Engine Optimization (SEO), kræver en relativt høj IT forståelse. Dette afhængigt af, hvor dybt niveauet er.

Subjektivt set, har jeg fået meget ud af at være i branchen i forhold til IT. Vi har først og fremmest lært meget indledende omkring SEO, som er en meget omfattende kundskab. Endvidere, har vi lært om mange forskellige systemer inden for hjemmesider (CMS) og webshops.

Ikke nok med, at vi har lært om CMS og webshop-systemer, vi har tilmed også anvendt CMS-systemet WordPress når vi har udgivet indlæg og indholdssider på ctz.dk.

I forhold til at tage udgangspunkt i kunden, har IT også haft en stor betydning, da det jo er vigtigt at kunden får en god oplevelse på hjemmesiden. Vi har derfor bl.a. forbedret indlæsningstiden på ctz.dk ved at formindske alle de billeder, der er på hjemmesiden. Dette med et stykke software, som hedder Jpegmini – your photos on a diet. Endvidere, gør det også hjemmesiden mere SEO-venlig, da Google tester hjemmesiden for brugervenlighed. Dermed kommer hjemmesiden højere på Google.

Et mål for SEO er, at en af de indholdssider, som jeg udgav kom højt på Google. Dette mål, kan desværre ikke bekræftes endnu, da det som reelt, tager tid (ca. 6 måneder) for Google at udregne deres værdi.

SEO: Skab højt konverterende landingssider

Indtil videre, har jeg foretaget en lang række forskellige former for link-building, hvilket skyldes, at der i øjeblikket er stor planlægning bag ved den nuværende link-building strategi.

Det link-build jeg foretog, var et såkaldt outreach, hvor jeg skrev et blogindlæg for en blogger, som derefter udgav dette på sin blog og i bunden af indlægget linkede til vores hjemmeside og dermed gav værdi dertil.

Indtil videre, har vi ikke nogle tal fra Google Analytics omkring vores konvertering på de sider vi har lavet, fordi der som sagt går ca. 6 måneder før siderne begynder at tage ordentlig fat.

Indtil videre, er det muligt at generere ca. 50 sessioner om måneden på de segmenter, som vi arbejder på.

Denne artikel er leveret af Michael Rude Cortzen, som er SEO-Ekspert i linkbuilding.

Gæsteindlæg: SEO priser

Inden for forretning, er der mange forskellige former for marketing ydelser. I dette indlæg, ses der nærmere på SEO, også kaldet søgemaskineoptimering.

Priser på SEO ydelser er rigtig svære at definere og et spørgsmål dem der arbejder med søgemaskineoptimering til hverdag får stort set hver gang, at de har fået en ny kunde. Det er jo et yderst interessant spørgsmål og noget der skal snakkes internt med den enkelte kunde om, da prisen er relevant, men kan afhænge af mange forskellige faktorer og over hvor lang tid, der skal optimeres på et website.

Typisk vil priser på SEO ydelser være på timebasis. Den nøjagtige pris, kommer an på hvor mange timer, der skal bruges på den enkelte opgave. Det er også forskelligt hvor meget søgemaskineoptimering, som der i virkeligheden skal laves fra websted til websted og hvilken branche man konkurrerer i.

Ofte vil det være den branche du befinder dig i samt din hjemmesides tilstand, der er altafgørende for, hvilke og hvor mange SEO opgaver der skal udføres af en professionel eller dig selv, hvis du har de rette kompetencer. Nogle brancher kan være hårdere end andre og derfor vil det kunne tage længere tid for dit websted, at rangere højt på Google og derfor blive en dyrere opgave for dig.

Nogle professionelle og eksperter der til daglig arbejder med SEO ydelser, har også ofte nogle SEO pakker. Det indebærer forskellige SEO opgaver, der bliver udført på dit websted. Det kan være du ikke får nok besøgende ind på din hjemmeside? Eller sågar ikke har nok salg i din webshop.

En topplacering på side 1 på Google, vil i langt de fleste tilfælde kunne løse problemet. En pris på en SEO pakke kunne nemt koste dig omkring 3.000-4.000 kroner om måneden afhængig af hvilken ekspert du vælger at bruge. Dermed vil dit websted være i sikre hænder og sammen vil i forhåbentlig kunne få din hjemmeside til tops i Google.

Hvornår virker SEO ydelser?

Du skal dog være opmærksom på, at der ofte går mellem 3-6 måneder før man virkelig kan se resultater. Du kan derfor ikke komme til tops på Google efter en dags arbejde. Det er et længere forløb og derfor skal du også vælge en professionel, der ved hvad han laver, så du også får de ønsket resultater.

Så selvom mange eksperter beskriver deres forskellige SEO pakker, priser og ydelser, bliver de typisk tilpasset den enkelte virksomhed og behov samt ambitioner. De vil ofte have nogle forskellige afregningsmodeller de bruger, så du løbende og i sammen i fællesskab kan finde den model, der passer til jeres kommende samarbejde.

Artiklen blev leveret af SEO eksperten Anton Hoelstad

Casestudie omhandlende Aarstiderne A/S af Michael Rude Cortzen

I dag er det blevet tid til et gæsteindlæg fra Michael Rude Cortzen, som er online marketing specialist. Han er uddannet i international handel og markedsføring fra Cphbusiness, og er ved at tage en kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling

Indlægget kommer til at omhandle en case omkring virksomheden Aarstiderne A/S, som Michael udarbejdede i januar 2015. Jeg vil i det følgende overlade ordet til Michael Rude Cortzen.

1.0 Indledning

Dette studie omhandler virksomheden Aarstiderne A/S, som er et dansk firma, der er grundlagt i 1999. Aarstiderne A/S befinder sig primært på det danske marked, hvor de leverer deres økologisk dyrkede råvarer, samt andre madprodukter til ca. 50.000 danske familier. Aarstiderne A/S har også en mindre markedsandel i Sverige, hvor de leverer til ca. 5.000 svenske familier.

På baggrund af case-materialet, har Aarstiderne A/S taget kontakt til SMART (Michael Rude Cortzen (fiktivt)), som er et konsulentfirma, der skal undersøge og rådgive Aarstiderne A/S om mulige salgs- og markedsføringsinitiativer.

1.1 Begrebsafklaring

RM – Relationsmarkedsføring

TM – Traditionel markedsføring

SP – Spørgsmål

2.0 Metodisk tilgang

I dette afsnit blotlægges den metodiske tilgang og eventuelle forudsætninger for de understående afsnit.

Der tages udgangspunkt i case-materialet og dennes problemformuleringer i form af de tre eksamensspørgsmål. Tages der udgangspunkt i andet, fremgår dette af fodnoter.

Videnskabsteoretisk, benyttes ’The research onion’ til at forklare den videnskabelige tankegang bag den følgende opgave. Ud fra ’The research onion’, er der 4 forskellige filosofiske tilgange, der kan anvendes. Disse er som bekendt følgende: Positivsime, realisme, interpretivisme og pragmatisme.

Det vil umiddelbart være pragmatismen, som finder anvendelse, da fortolkning heri til en vis grad er godkendt, med forbehold, at konklusionen holdes så objektiv som muligt.

’Induction’ giver i det følgende god mening, da man i denne tilgang undersøger emnet og på baggrund af undersøgelsen kommer med en konklusion. Der kan i induction være mange forskellige svar på samme problem.

Da der ikke er tid til primær dataindsamling i form af interviews eller lignende, er opgaven altså baseret på sekundær data i form af det udleverede empiri, samt det ’desk research’, som foretaget.

Det udelukkes ikke, at der kan anvendes både kvalitativ og kvantitativ metode i det følgende.

Der arbejdes over en ’cross-sectional’ tidshorisont, da der ikke bliver yderligere undersøgelser, da markedsudviklingen påbegyndes i marts 2015.

3.0 Redegørelse for Aarstidernes behov for metodisk indsamlet markedsinformation

Herunder udarbejdes en redegørelse af Aarstidernes behov for metodisk indsamlet markedsinformation med henblik på at blotlægge de fordele og eventuelle ulemper som dette medfører for virksomheden.

Først og fremmest, er det vigtigt at pointere, hvorfor metodisk indsamlet markedsinformation er vigtigt for Aarstiderne såvel som andre virksomheder. Det er noget, der ses i mange forskellige fag og ikke nødvendigvis kun i forretning. Det ses bl.a. også i politik, når politikere udtaler sig om noget, at de baserer deres udtalelser på research. Det kan være svært at vurdere på baggrund af et par enkelte ord fra en politiker i fjernsynet, hvor ’god’ den undersøgelse er, som vedkommende henviser til. Hvor ’god’ en sådan undersøgelse er, er særdeles vigtigt.

Her går man ind og ser på validitet og reliabilitet af de anvendte data, som undersøgelsen bygger på, da dette er særdeles relevant i forhold til at skabe en korrekt og gennemskuelig undersøgelse. En metodisk fremskaffet undersøgelse, er derfor i særdeleshed essentiel, da denne står stærkere når der skal anbefales nye tiltag i en virksomhed. Ens anbefalinger kommer også til at stå stærkere, da de på baggrund af undersøgelsen tager udgangspunkt i noget konkret og gerne eksemplificerer omkostningerne ved disse tiltag.

På baggrund af, at Aarstiderne ønsker vækst gennem Ansoffs vækststrategi markedsudvikling, er det særdeles relevant at undersøge markedet, da dette medfører risiko for virksomheden. Her er det bl.a. særdeles vigtigt, at undersøge konkurrencesituationen i markedet. Ligeledes omhandler denne markedsudvikling en ny kundegruppe, da det er med henblik på virksomhedskunder og herunder kantiner i virksomheder.

Her er det vigtigt at undersøge, hvor mange virksomheder i Hamburg, der har kantiner, da dette er en main-driver for, at Aarstiderne kan opnå salg. Det er ligeledes vigtigt samtidigt at undersøge en række andre faktorer i denne forbindelse. Det kan eksempelvis være, hvor store disse kantiner er – målt i estimeret antal besøgende. Dette kan være med til at vurdere, hvem der skal være kunder i henhold til god RM – Der er ingen grund til at skabe relationer, hvis de ikke er profitable, da der drives en forretning. Det er noget Aarstiderne selv skal tage stilling til, om de vil sælge til store eller små kunder eller begge, hvis de vurderer, at det kan betale sig.

Det er også relevant at undersøge slutbrugermiljøet, da det er her virksomhedskunder skal sælge til. Dette kan gøres via events med madstande og spørgeskema, hvor der spørges ind til, hvad slutbrugerne synes om maden. På baggrund af disse spørgeskemaer, kan der foretages statistiske analyser, herunder eksempelvis konfidensintervaller for at teste om slutbrugerne kan lide maden.

Internt, vil det være en god idé at undersøge, hvilke folk der er til rådighed til denne ekspansion, da det for virksomheden er relative høje indgangsbarrierer i form af startomkostninger (6.5 mio.). Dette kan HR-afdelingen med fordel benyttes til at sikre.

4.0 Styrkelse af vidensdeling mellem medarbejdere i Aarstiderne

I dette afsnit diskuteres, hvordan Aarstiderne kan styrke, samt sikre vidensdelingen i virksomheden blandt dens medarbejdere med henblik på at oplyse disse omkring Aarstidernes strategi- og vækstplaner.

Det er i høj grad essentielt, at styrke, samt sikre vidensdeling blandt medarbejderne i virksomheden ifølge god RM. Dette på baggrund af, at markedsføringsfunktionen skal fungerer på tværs af organisationen. Intern markedsføring er derfor i høj grad essentiel, da dette forhindrer den infamøse silotænkning, som vi i vores bevidsthed omkring god RM og organisations-management i forhold til bl.a. TM ønsker at unddgå.

Det er afgjort ærgerligt, hvis en virksomhed har brugt betydelige mængder penge på at få foretaget en undersøgelse og denne ikke bliver brugt til noget. Det er kort sagt penge ned i et sort hul og dermed ikke værdiskabende. Ligeledes, er det vigtigt, at alle medarbejderne får og forstår virksomhedens strategi og vækstplaner. Hvis medarbejderne ikke kender disse, ved de heller ikke hvad de arbejder for at opnå i form af fremtidige målsætninger, men heller ikke hvordan de skal nå disse mål og dermed skabe vækst ud fra strategien i virksomheden.

Rent lavpraktisk, må det antages, at alle har en computer eller en smartphone og dermed er på internettet. På baggrund af dette, kan alle modtage e-mails, hvilket gør det nemt og billigt at få de korrekte informationer frem, herunder eksempelvis vækst- og strategiplaner.

Gennem det interne IT system, kan HR dermed udarbejde et overskueligt informationsdokument. Dette kan eksempelvis være på 1 side, hvor disse relevante informationer fremgår. Denne ene side, er ligeledes designet flot og måske gerne simplificeret med grafer, hvis der indgår tal, da vi jo har med mennesker at gøre.

5.0 Etiske overvejelser i forhold til markedsudvikling

Herunder diskuteres etik omkring Aarstidernes ønske omkring markedsudvikling.

På baggrund af Den Store Danske, forstås det altså, at etik kan være forskellig fra person til person. Hertil, er det relevant at nævne, at forbrugerombudsmanden i Danmark har skrevet en række retningslinjer for, hvad man kan kendetegne som værende god markedsføringsetik.

Ved markedsudvikling, kan der opstå en lang række dilemmaer. I forhold til en eventuel markedsundersøgelse af slutbrugerne, er det vigtigt, at der haves et korrekt antal adspurgte ellers kan undersøgelsen hurtigt begynde at drage uetiske konklusioner omkring de specificerede grupperinger, som dermed kan give ubrugelige resultater i sidste ende.

Det er vigtigt at opretholde god etik på det nye marked, da man højst sandsynligt har at gøre med en ny type mennesker, da kulturen er anderledes på det nye marked. Derfor er det vigtigt, at man tager hensyn til disse kulturforskelle i forhold til den konkrete markedsføring.

I tilfælde af etiske dilemmaer, skal en god ledelse altid tage disse op til overvejelse, da disse kan have stor indflydelse på virksomheden alt efter hvordan virksomheden vælger at agere på disse dilemmaer.

På baggrund af ovenstående, er det derfor bl.a. vigtigt, at ledelsen går ind og ser på den enkelte undersøgelse, hvordan den er foretaget og om den er valid, da den skal danne ramme for hvordan markedet ’angribes’ i form af mange faktorer, herunder bl.a. produktkonceptet som skal sælges til kunderne og efterfølgende til slutbrugerne således de får noget ordentlig mad, som de har lyst til at købe igen.

Ligeledes er det vigtigt for Aarstiderne, at undersøge kulturen på markedet, da de her finder ud af hvordan de skal agerer markedsføringsmæssigt på markedet. Dette har de heldigvis til en vis grad gjort i forhold til deres sidste eventyr på markedet, dermed er de lidt bedre klædt på til næste runde.

I den understående stakeholderanalyse, forklares primært visuelt og gennemskueligt, hvilke stakeholdere der skal informeres, holdes tilfreds, holdes stærkt øje med og hvilke som bare skal monitoreres.

På baggrund af ovenstående, haves et eksempel på, hvilke stakeholdere, der kan have betydelig relevans i forhold til et markedsudviklingsprojekt i Tyskland. Familien er på, da en sådan kan have en indvirkning på ens arbejdsevne i sin dagligdag. Det er derfor vigtigt, at denne er informeret rimeligt omkring ens arbejdsliv og monitoreret således alt er godt og man kan fokusere korrekt.

Analytikerne, er en særdeles relevant faktor at informere, da det er her grundlaget for en succesfuld markedsudvikling ligger. Medierne, skal der holdes øje med på et plan hvor dette giver mening. Her kan anbefales værktøjet www.retriever-info.com, som er et medieovervågningsværktøj til virksomheder, der nedbringer den brugte tid på denne post, samt dermed gør medieovervågningen overskuelig og effektiv.

Medierne, er der hvor kunderne henvender sig, hvis de har oplevet noget dårligt, f.eks. hvis der er leveret noget som ikke er lavet inden for de korrekte standarder og dermed ikke lever op til god etik. Suppliers, skal levere nogle produkter i en særlig kvalitet, herunder bl.a. statskontrolleret økologisk. Derfor er det vigtigt, at disse bliver holdt øje med, alt efter hvor meget man stoler på disse. Partners skal holdes tilfredse, da disse er med til at udvikle virksomheden. Kunderne er en meget betydelig faktor.

De skal både holdes tilfredse med udgangspunkt i RM, da det skaber mere loyale kunder, customer retention etc., hvilket er hele tankegangen bag RM, at kunderne bliver meget mere værdifulde på længere sigt. Ligeledes skal der også holdes øje med kunderne, f.eks. hvis de handler hos konkurrenter og vi dermed er ved at miste dem. Direktøren eller andre ovenstående skal holdes tilfredse, da det bl.a. er her pengetilførslen beligger sig og bestemmer hvor god kvalitet der kan leveres og dermed opretholde god etik.

6.0 Konklusion

Herunder sammenfattes en konklusion.

På baggrund af SP 1, er det tydeligt, at metodisk underbygget markedsinformation er særdeles relevant, da det danner en langt mere substantiel undersøgelse som er teoretisk funderet, hvilket i høj grad kan forholde sig til, grundet faktorer som validitet og reliabilitet. Gennem en sådan undersøgelse, ville Aarstiderne kunne tage en beslutning om hvorvidt det er en god idé at gå ind i Tyskland.

På baggrund af SP 2, skal Aarstiderne styrke og sikre vidensdeling gennem IT til at oplyse medarbejderne omkring strategi- og vækstplaner, da dette i særdeleshed er effektivt. Herunder skal HR-afdelingen stå for at få disse informationer ud til medarbejderne. Eksempelvis er det relevant ifølge god RM, at der ydes god intern markedsføring i organisationen for at forhindre silotænkning.

Afslutningsvis haves SP 3, og på baggrund af dette kan det konkluderes, at der er en lang række etiske problemer som kan være relevante i forbindelse med Aarstidernes markedsekspansion, herunder den undersøgelse som danner grundlag for indtoget på markedet, samt kulturforskelle.
Ledelsen bør derfor sikre, at disse bliver taget hånd om korrekt.

Ud fra stakeholderanalysen, er der mange ting i dette projekt, som skal overvejes, da de kan have stor indflydelse på succesraten.

Referencer

 • Research Methods for Business Students (5th Edition) – Prentice Hall (2009)
 • Research Methods for Business Students (6th Edition) – Prentice Hall (2012)
 • Case material: Aarstiderne – The recipe for healthier employees. Entering the German market?
 • Management/Organisation – BA of International Sales & Marketing Management – Compiled by Lars Davidsen & Lise Skriver
 • Relationship Marketing – Exploring Relational Strategies in Marketing-Financial Times Prentice Hall – John Egan – 4th
 • http://www.aarstiderne.com/om-aarstiderne
 • http://www.aarstiderne.com/
 • http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Almen_etik/etik
 • http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/miljoe-og-etik
 • https://www.boundless.com/marketing/textbooks/boundless-marketing-textbook/social-responsibility-ethics-in-marketing-16/ethics-in-marketing-102/issues-in-marketing-502-10770/