Allan Cortzen header

Lugols jod

Opdateret 17 juli 2023. Blå tekst er et link!  Alle sider er informative  – ikke terapeutiske.

Husk selen.

Jean Lugol, en fransk læge, var interesseret i stoffer der kunne behandle infektioner. I 1829 skabte Dr. Lugol sin jod som en blanding 2:1 af KI (børnejod) og I (brun jod). Her er K  kalium og I  iod. Apotekerjod til desinfektion er ofte Lugols jod med sprit.
Alle celler i kroppen har brug for jod af en af de to former og kirtlerne mest. Kirtler over brysthøjde har generelt brug for KI. Mange mindre kirtler kan bruge begge former.

Jod findes og udnyttes i hver eneste af vores krops ca. 40 trillioner celler. Uden passende jod er livet umuligt. Jod er et universelt næringsstof, der bringer sundhed på mange planer.
I 1930’erne begyndte man at tilsætte jod til salt for at forebygge struma, der især fandtes i de jod-fattige og regnrige nordvestlige områder af USA.
Dr. Guy Abraham, en af verdens førende jodforskere, har vist, at det nødvendige daglige indtag af jod for at have nok til hele kroppen, er mindst 13 mg om dagen. Dette svarer til det japanske indtag på 13,8 mg jod/dag stammende hovedsageligt fra havplanter.
Flechas: (https://www.youtube.com/watch?v=0oKvbxmJwGE) kvinder behøver ca. 25 mg jod indtag pr. dag, da østrogen hæmmer optagelsen af jod.
Endvidere er jodmangel den største årsag til infertilitet i verden og specielt USA.

Skjoldbruskirtlen kræver 6 mg jod/dag og kvinders bryster ca. 5 mg jod/dag.
I dag vurderes at 72% af alle har jodmangel og af vegetarer hele 80 %.
Anbefalet Daglig Tilskud (ADT) af jod på 0,150 mg/dag er alt for lille til at give optimalt helbred.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO 2007) har erkendt, at jodmangel er verdens største enkeltårsag til mental retardation, der kunne være forebygget. Desuden har WHO og ICCID relateret jodmangel til nedsat fertilitet og problemgraviditeter med miskarriere, dødfødte og småfødte spædbørn, der har lavere overlevelses hyppighed.

 

Pure Iodine (I)

Jod (I)

Pure potassium iodide (KI)

Kalium jodid (KI)

Historisk, så tidligt som i 1911, kunne folk tage mellem 300 – 900 mg  jod dagligt uden problemer.
I et rotte-studium af Wolff-Chaikoff 1948 opstilledes formodningen at “for meget jod” kunne give for lavt stofskifte ligesom for lidt jod. Ældre historiske observationer modbeviste klart dette. Alligevel præger den skabte  “jod frygt” selv i dag sundhedssektoren og medierne.
Brownstein skriver: Medicinsk “jod frygt” kan have forårsaget mere menneskelig elendighed og død end begge verdenskrige kombineret ved at forhindre meningsfuld klinisk forskning i den daglige mængde jod, der er nødvendigt for optimal fysisk og psykisk sundhed.

Bordsalt

Det almindelige billige bordsalt er behandlet, så de oprindelige gavnlige mikrostoffer er væk og tilsat unaturlige additiver, som kan indbefatte giftige kaliumiodid-, fluor- og aluminiumderivater. Er jod tilsat drejer det sig om 0,045 mg per g, hvilket var nok til at forhindre mange strumaer, fordi skjoldbruskkirtlen tager mest af jodet i det passerende blod (1 liter per 17 min.). Med et dagligt saltindtag på 1 g af jodsalt giver det 0,45 mg jod, hvoraf kun 0,05 mg udnyttes, hvilket ikke er meget i forhold til de 13 mg, som er det reelle behov, når der tages hensyn til alle celler.

Tilstrækkeligt jod reverserer såvel for højt som for lavt stofskifte

Et ydre tegn på lavt stofskifte kan være kraftig overvægt som jodindtag efterhånden kan modvirke. Tilsvarende for højt stofskifte og afmagring.    En forudsætning er naturligvis en passende og god ernæring.

Fibrocystisk bryst-syndrom

Jodmangel forårsager ofte bryst problemer med knuder, cyster, smerter, arvæv, generelt hos kvinder i reproduktiv alder. Det anslås at ca. 80% af kvinder i Nordamerika oplever det på et eller andet tidspunkt. Indledningsvis opstår dette syndrom i den premenstruelle fase af en cyklus eller involverer hele cyklen. Disse symptomer kan også forekomme hos menopausale kvinder på østrogenbehandling.
Dr. Flechas har fundet ud af 
at 50 mg Lugols jod pr. dag oralt er en dosis, som normalt klarer smerterne i løbet af 1-30 dage og de andre problemer i løbet af et år. Mindre doser klarer det ikke så godt.

Jod og østrogen

Dr. Brownstein: For kvinder er en balance af østrogenerne (østron (E1), østradiol (E2) og østriol (E3) ) af afgørende betydning for mange legemsfunktioner, herunder at sikre optimal hjernefunktion, brystudvikling og naturlig smøring af huden. Desuden hjælper østrogenbalance med at sikre stærke knogler og kan bidrage til at forebygge kredsløbs problemer.
Ubalance er forbundet med vægtforøgelse, humørsvingninger og lidelser som diabetes såvel som kræft i bryst, æggestok og livmoder.
Østrogenbalance er umuligt at opretholde, når der er en jodmangel tilstede.
Dr. Wright’s forskning har vist at Lugols jod kan bidrage til at opretholde en korrekt østrogen balance, der favoriserer det ofte ønskelige østriol. Jod tilskud skal således overvejes som et livsvigtigt mineraltilskud gennem hele livet.

Apoptose

Apoptose er planlagt celledød af uønskede celler.  Alle celler, som alle levende ting, har en livscyklus med vækstfase, delingsfase og dødsfase.
Jod er nødvendig for apoptose, som er en ordnet sammenpakning og fjernelse, først af cellens indre dele, og tilsidst af den tomme celle. En mildere form er fornyelse af cellebestanddele, autofagi, som stimuleres af faste. En ekstrem form er nekrose, hvor cellemembranen er ødelagt f.eks. ved slag, infektion, varme eller gift, og celleindholdet spredt i cellemellemrummene, hvilket fremkalder inflammation. Tør koldbrand kan opfattes som art nekrose.
Efter apoptosis erstattes cellen måske af en ny celle, alt efter kroppens plan. Et eksempel, hvor celler blot fjernes, er apoptose af svømmehud, der findes mellem fingrene hos fostre i et vist stadium.
Uden apoptose vil defekte celler, der ikke kan repareres, fortsætte med nedsat funktion, og visse af dem med delinger, indtil de overvælder kroppen. Kræftceller er eksempler på celler, som normalt ikke undergår apoptose.
For eksempel spiller passende jod i kroppen en rolle i beskyttelsen mod mavekræft. (Mennesker, der lever i områder med meget lidt jod, har flere tilfælde af mavekræft.)
Det er forståeligt hvor vigtigt det er for fosterudviklingen at der er nok jod til nødvendig apoptose, så udviklingen fungerer planmæssigt. Ellers kan optræde mental og fysisk retardation som nævnt i indledningen.
Med nok jod kan man også forstå at apoptose kan udjævne tykke hudlag i arvæv.
Med visse mellemrum udskiftes cellerne. Der er derfor grund til at formode at jod igennem hele livet har betydning f. eks. for forskellige intelligensformer.  Dette er bekræftet med grupper af børn.

Den magiske grænse for joddosis

Når ioddosis overstiger ca. 14 mg/dag vil den større jodkoncentration muliggøre, at jod kan danne jodproteiner og jodfedtstoffer, f. eks delta-jod-lacton , der
1. kan aktivt regulere apoptosis og celledeling, og derfor beskytte mod kræft.
Er vi simpelthen formet til at indtage ernæring, der giver mindst 14 mg jod pr. dag?
2. giver stabilisering af visse reaktioner i skjoldbruskkirtlen, hvorved Hashimotos eller Graves tilstande undgås.
3. Disse jodfedtstoffer er stærke antioxidanter. Hvis kroppen er under kraftigt angreb af f. eks. bakterier eller vira produceres delta-jod-lacton i større mængde. Dette kræver ekstra selen. Man kan supplere med op til i alt 300 mikrogram selen pr. dag.

Diabetes og jod

Dr. Flechas har 2005 publiceret en undersøgelse af tolv diabetikere af type II. Med 50 mg til 100 mg Lugols jod pr. dag kunne seks af patienterne undvære diabetesmedicin og opretholde et hæmoglobin A1C tal på mindre end 5,8 % med det gennemsnitlige tilfældige blodsukker på under 5,55 mmol/L = 100 mg/dl. De resterende seks patienter var i stand til at sænke den samlede mængde medicin, der var nødvendig for at kontrollere deres diabetes. 

Supplerende bemærkninger om jod

Dr. Flechas udtaler:  De fleste over 60 år er blevet udtømt for jod på grund af manglen af jod i kosten. Denne særlige gruppe af individer er også den gruppe med den højeste forekomst af skjoldbruskkirtel-knuder og struma. [Også hævet prostata (BPH)]. Det er også af interesse, at 25% af befolkningen i denne aldersgruppe bliver demente som følge af lav skjoldbruskkirtel aktivitet (hypothyroidisme). Jodtilskud kan afhjælpe disse jod-relaterede problemer, men jodtestning og skjoldbruskkirtel-undersøgelser mm. skal udføres før jod suppleres.

Dr. Brownstein har skrevet en meget kendt bog: Iodine Why You Need It – Why You Cant Live Without It. Her skriver han:
Det giftige grundstof brom, er en del af halogenfamilien kan ikke kun konkurrere og binde til jodreceptorerne i kroppen, det kan også skade NIS og blokere målcellernes evne til at absorbere jod. På grund af vores stigende eksponering overfor giftige halogener (dvs. brom og fluor), såvel som perchlorat, thiocyanat osv. er vores behov for iod faktisk steget.

Dr. David Derry skriver:  “Lugols opløsning er en jod-i-vand-opløsning, der har været anvendt medicinsk i 200 år.
En dråbe (6,5 mg) Lugols daglig i vand, appelsinsaft eller mælk vil gradvist eliminere den første fase af brystkræft, der er fibrocystiske brystknuder, og hindre dannelsen af nye knuder.
Joden vil også dræbe unormale celler, der flyder rundt i kroppen på fjernt fra den oprindelige knude. Selvfølgelig ser denne tilgang ud til at virke for prostatacancer, da prostatacancer ligner brystkræft i mange henseender. Faktisk vil det sandsynligvis hjælpe med de fleste kræftformer. Der kræves højere doser af jod til inflammatorisk brystkræft. Vi ved også, at store doser af intravenøs jod er uskadelige, hvilket gør at man kan fundere over, hvilken virkning dette ville have på kræft. “

Dr. Michael Donaldson: Jod stabiliserer hjerterytmen, sænker serumkolesterolet, sænker blodtrykket og gør blodet tyndere med længere koaguleringstider. Jod er ikke kun godt for det kardiovaskulære system, det er afgørende. Tilstrækkeligt jod er nødvendigt for et stabilt rytmisk hjerteslag. Jod knytter sig til insulinreceptorerne og forbedrer glukosemetabolismen, hvilket er en god nyhed for mennesker med diabetes. Jod og jodrige fødevarer er længe blevet brugt i behandling af højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme, men moderne randomiserede undersøgelser af virkningerne af iod på hjerte-kar-sygdomme, er ikke blevet udført.   Reference.

 

To videoer

Generelt om jod.  Dr Flechas: “Når du giver jod til en moder, der er gravid, vil barnet komme ud med en IQ 20-30 point højere”.
Dr. Brownstein: Japanske kvinder anslås at indtage mindst 12 mg jod pr. dag – næsten 100 gange ADT for jod i USA. Denne mængde jod har ikke resulteret i rapporter om problemer med japanske nyfødte babyer. Faktisk har japanske kvinder en meget lavere spædbørnsdødelighed sammenlignet med USA.

Video om jod, intelligens og sprøjtegifte:  Trusler mod hjernen.

Jodindtagelse

Facebook gruppen iodine4health har Dr. Brownstein’s bog som reference.
Gruppen kan være arkiveret med mellemrum indtil Stephanie Buist (administratoren) får mere tid.
Der kan dog læses. Søgning anbefales i feltet øverst tv., prøv f.eks goiter.
Gruppen er en lukket gruppe, så søg om medlemskab allerede nu.
Her kan findes en vejledning ” Guide to Supplementing 2015 – Buist.pdf ” i fil sektionen.
For at skåne slimhinderne skal Lugols jod integreres i mad eller drikke, f.eks. brød, kartofler, juice, vand, etc.  Jod giver energi, som normalt er ønskværdig om dagen.
Jod-lægerne omkring dr. Brownstein og dr. Flechas mener at en vedligeholdelses dosis ligger på mindst. 25 mg/dag eller ca. 4 dråber á 6 mg. Dette er ogå det almideligste i ovennævnte gruppe.

Selen indgår i skjoldbruskkirtlens kemi, så det er klogt at være dækket ind med 100 mcg, dog 200 mcg, hvis man tager jod over 28 mg/dag eller er syg eller forurenet af tungmetaller/pesticider/insecticider (f.eks. efter fjernelse af en amagamfyldning). Kroppen gemmer selen, så man kan indtage svingende mængder, og man kan også få formeget. Brownstein skriver i kapitel 7 om selen. Dette skema viser hvad vegetarkost giver.

For at få afbalanceret ernæring i stil med det japanske kan man med jævne mellemrum at supplere jod med f.eks. kelp, der indeholder lidt bromid, selen og fluor. Brom er vigtig for vævsudvikling hos alle dyr og mennesker. Fluor synes vigtig for tænder og knogler.

En selvstyrende knude (hot nodule) i skjoldbruskkirtlen skal fjernes før jod-tilskud må indtages. Kun 5% af alle knuder er selvstyrende.

Køb af jod

5% Lugols, som med KI indeholder 15% elementært jod, er den sædvanlige koncentration i Brownstein-forummet. En standardpipette giver 7 mg pr. dråbe.
Jod kan købes på f.eks. Amazon.de eller eBay. Købes i EU kan afgiftsfælder undgås.

Jodpletter

Jodpletter kan ofte fjernes med C-vitamin eller tand-blegemiddel.

Tilstrækkeligt jod

Dr. Cousen har her beskrevet et vigtigt nyere jodstudium og også givet en oversigt over fordele ved at have tilstrækkeligt jod:
Oversigten viser samtidig problemer, der kan forekomme ved jodmangel.
Her er et uddrag.

1)  Jod hjælper med at syntetisere skjoldbruskkirtelhormoner og forhindrer både for højt og for lavt stofskifte.

2)  Jodtilskud reverserer både for højt og for lavt stofskifte.

3)  Jod understøtter naturlig celledød (apoptosis).

Celler der ikke kan repareres skal naturligvis fjernes. Dette er på længere sigt livsvigtigt.

4)  Jod aktiverer hormonreceptorer og hjælper med at forhindre visse former for kræft.

5)  Jod beskytter ATP-funktionen og forbedrer ATP-produktion (ATP er kroppens energi molekyle).

6)  Jod forhindrer fibrocystisk brystsygdom.

7)  Jod (>50 mg/dag) reducerer insulinbehov hos diabetikere.

8)  Jod hjælper med at støtte proteinsyntesen.

    Thyroidhormoner er livsvigtige, da de aktiverer centrale biokemiske reaktioner, herunder proteinsyntese, enzymatiske aktiviteter og udvikling af hjerne, hjerte, muskler, hypofyse og nyrer. Derfor er jod vigtigt i udviklingen af fosteret.

10)  Jod ødelægger patogener, candida, svampe, parasitter og malaria uden bakteriel resistens.

11)  Jod understøtter immunfunktionen.

12)  Detox. Jod fjerner tungmetaller og giftige halogener fra kroppen (herunder radioaktive I-131).
Se også zeolit.

Radon, som er en radioaktiv gasart, der forekommer i nogle danske hjem, er kræftfremkaldende og jod kan potentielt hjælpe i den forbindelse. Radon kan ikke ses eller lugtes, men der er metoder til at finde frem til gasarten. En radonsikring nedbringer radonindholdet i din bolig. Få mere information hos et af dine lokale radonfirmaer. Er din bolig ramt af radioaktiv radon, kan jod måske hjælpe her.

Ingen er nogensinde død på grund af jod overdosis eller allergisk reaktion; men hvert år dør 103.000 mennesker i USA af korrekt ordineret konventionel medicin.

13)  Jod regulerer østrogenproduktion i æggestokkene.

14)  Jod reducerer slimhinde betændelse.

15)  Jod er en stærkere antioxidant end C- og E-vitamin.

16)  Jod gør os klogere.

    Bleichrodt foretog i 1994 en meta-analyse af 17 studier, der viser tilstrækkelig jod øger IQ med 13,5 point hos børn.

17)  Jod forhindrer hjertesygdomme.

18)  Jod er nødvendigt med brug af trådløse telefoner, mobiltelefoner og nu smart-målere for at forhindre hypothyroidisme (for lavt stofskifte).

19)  Jod understøtter graviditet (da fosteret gennemgår mere apoptose end noget andet udviklingsstadium).

20)  Forskellige dosesniveauer af jod kan bruges til at vende visse sygdomme.

     Små doser – cretinisme og goiter, doser af mellemstørrelse – cancer, fibrocystisk brystsygdom og Alzheimers og mega-doser – syfilis, hudlæsioner og kroniske lunge sygdomme.

21)  Højdoser af jod udvendig kan anvendes til liggesår, inflammatorisk og traumatisk smerte og genopbygning af hårvækst. 

22)  Jod hjælper med at mindske vævslid, cheloidformationer og Dupuytren og Peyronies kontrakturer, som er hyper-scarring betingelser.

23)  Jod støtter det 5’te chakra.

Endnu en oversigt findes her.

Det lader til at elektrisk overfølsomhed (ES) muligvis kan dæmpes eller endda kureres med jod. Her er to links.

Der er håb om, at en jod interesseret gruppe i Jylland vil efterprøve dette.

Jodmangel

Ved jodmangel kan man miste mange af ovennævnte positive aspekter .
Her skal blot nævnes nogle få af de næsten utallige problemer, der kan optræde ved jodmangel.

Udbredt jodmangel forårsager
1)  typisk 1-10% kretinisme i den generelle befolkning

2)  typisk 5-30% hjernebeskadigelse i den generelle befolkning

3)  typisk 30-70% energitab i den generelle befolkning

Jodmangel kan være medvirkende til
4)  for lavt stofskifte, med symptomer som f. eks. skøre negle,  kolde hænder og fødder, manglende koncentrationsevne, ufrugtbarhed, forstoppelse, depression, tør hud, forhøjet kolesterol, højt blodtryk, hævede øjenlåg eller øjne, træthed, hårtab, hæshed, irritabilitet, menstruelle uregelmæssigheder, muskelkramper, svage muskler, nervøsitet, dårlig hukommelse, langsommere hjerteslag, smerte i halsen, væsentlig vægtforøgelse, demens.

5)  struma

6)  knuder i skjoldbruskkirtlen

7)  cystdannelse f.eks. i brysterne

8)  svag mavesyre

Jod anvendes af parietal cellerne i maven, for at koncentrere den klor, som er nødvendigt for at fremstille mavesyren, saltsyre.
Nogle symptomer på svag mavesyre.
Oppustethed og luftafgivelse for oven og for neden umiddelbart efter måltider
Halsbrand
Ufordøjet føde i afføring
Hårtab hos kvinder
Jernmangel
Adrenal træthed

9)  at vitamin B12 vanskeligt optages.

10)  at kalk vanskeligt optages.

Send mig gerne en e-mail omkring jod tilskud.

email: c@ctz.dk