Allan Cortzen header

Diabetes og jod

Alle sider er informative  – ikke terapeutiske. Læs først om  Lugols jod

From Dr. Flechas  “Orthoiodosupplementation in a Primary Care Practice” 2005:

Type 2

Under behandling en kvinde på 160 kg med insulinafhængig diabetes lærte vi en værdifuld lektion om jodens rolle i hormonreceptornes funktion. Denne kvinde var akut kommet ind med et meget højt tilfældigt blodsukker på 76,6 mmol/L = 1.380 mg/dl , [altså > 10 gange det normale]. Hun blev derefter startet på insulin under sin indlæggelse og blev instrueret om brugen af et glucometer. Hun skulle bruge sit glucometer to gange om dagen. Efter en rutineundersøgelse af hendes insulinafhængige diabetes to uger senere blev det opdaget, at hun havde fibrøse cyster i brysterne. Hun blev på det tidspunkt anbefalet at starte med 50 mg iod [den normale behandling ved fibrøse cyster i brysterne]. En uge senere ringede hun til os og bad om insulin nedsættelse på grund af problemer med lavt blodsukker. Hun blev instrueret om fortsat at nedsætte insulin dosis, så længe hun oplevede lavt blodsukker, og desuden omhyggeligt at overvåge blodsukkeret med glucometeret. Fire uger senere under et kontrolbesøg, efter at hendes glucometer data var overført til min komputer, viste hendes gennemsnitligt tilfældige blodsukker at være 5,4 mmol/L = 98 mg/dl , [altså helt normalt]. Jeg roste patienten for sin flittige indsats for at styre sin kost og hendes gode arbejde med at holde sit blodsukker under kontrol med insulin. Hun sagde derefter, at hun var stoppet med insulin tre uger tidligere og ikke havde taget medicin for at sænke blodsukkeret. Da hun blev spurgt, hvad hun følte årsagen var til den store forandring, svarede hun, at hendes diabetes var under bedre kontrol på grund af brugen af jod. To år senere og 35 kg lettere har denne patient fortsat en fremragende glukosekontrol med 50 mg jod per dag.

Vi har siden foretaget en undersøgelse af tolv diabetikere, og i seks tilfælde kunne vi afvænne patienterne fra diabetesmedicin og kunne opretholde et hæmoglobin A1C tal på mindre end 5,8 % med det gennemsnitlige tilfældige blodsukker på under 5,55 mmol/L = 100 mg/dl. Til denne dato fortsætter disse patienter med fremragende kontrol af deres type II diabetes. Omfanget af daglig jodindtag var fra 50 mg til 100 mg pr. Dag. Alle diabetespatienter var i stand til at sænke den samlede mængde medicin, der var nødvendig for at kontrollere deres diabetes. To af de tolv patienter havde kontrol over deres diabetes ved brug af iod plus et lægemiddel, og to patienter med iod plus to medikamenter. En patient havde kontrol over hendes diabetes med tre lægemidler plus iod 50 mg. Den sidste insulinafhængige diabetiker kunne reducere indtaget af Lantus insulin fra 98 enheder til 44 enheder om dagen inden for en periode på få uger.

Type 1

In the Type 1 diabetics that we have been following, we have noted that if C-peptide is measurable, this would suggest that the individual is making their own insulin. I have been able to help this group of patients to get off insulin or to greatly reduce the amount they need for good glucose control with 50 mg elementary iodine/day. If C-peptide is absent, then we feel there is no insulin being produced, and we have not been able to help this particular group of patients to get off their insulin. However we have been able to help these patients lower the total amount of insulin needed to control their glucose.

Vitamin B3 (e.g. as nicotinamide) has also an effect. on pre diabetes type 1.

Se også bor et livsvigtigt mineral.