Allan Cortzen header

Det er igen blevet tid til en gæsteblog af Michael Rude Cortzen. Her foretages en PEST-analyse med udgangspunkt i virksomheden Invita, og er baseret på sekundær data. Analysen blev foretaget i 2013 i forbindelse med studiet til markedsføringøkonom. På Miruco.dk, er det også muligt at læse et eksempel på en PESTEL-analyse, der tager udgangspunkt i Ekspertvalg. Som noget nyt hos Cortzen Digital er det også blevet muligt at bestille tilbud på advertorials.

Det første vi starter med at se på i PEST-analysen er political environment.

Political/legal enviroment

Kinas politiske struktur er meget anderledes ift. Danmark. I Kina føres et etpartisystem, som er styret af kommunistiskpartiet. Gennem de sidste årtier har de udviklet sig fra at have en relativ centralt styret økonomi imod liberal markedsøkonomi.

Som beskrevet i tidligere afsnit har den høje økonomiske vækst og manglende institutionelle rammer medført mange ’problemer’. Disse er følgende: korruption, miljøforringelser og et stort mellemrum mellem rig og fattig. Korruptionen vil være et centralt problem, hvis Invita skulle etablere sig på markedet. Der foregår en del korruption i eksempelvis banker og det offentlige. Der er dog blevet gjort visse tiltag for at mindske korruptionen, i 2010 implementerede Det Kinesiske Kommunist Parti et familie-rapporterings reguleringssystem, der kræver at embedsmænd skal fortælle, hvis de modtager pengegaver eller modtager og bruger adskillige offentlige midler på diverse ting.

De civile rettigheder lider også under styreformen, og ift. at skulle markedsføre sig i Kina kan Invita komme til at stå overfor noget besvær ift. den relativt manglende frie presse samt at få deres markedskommunikation udført optimalt. Invita bør derfor sætte sig rigtig godt ind i de lovmæssige regler på dette område, så de undgår eventuelle bøder.

Economic environment

I dette afsnit af PEST-analysen ses der på economic environment.

Kina har igennem en længere periode oplevet en markant høj økonomisk vækst. De gennemsnitlige årlige vækstrater har ligget på ca. 10 %. Årsagen til denne udvikling skyldes vækstbetingelser som f.eks. investeringer til bedre infrastruktur, produktionsapparater, den stigende udenrigshandel, som har fået integreret Kina i verdensøkonomien, samt Kinas optagelse i WTO i 2001. Hvilket har resulteret i, at Kina i dag er verdens anden største økonomi. Grundet den positive økonomiske udvikling har befolkningen i Kina fået bedre levevilkår, men en negativ konsekvens er dog, at der er opstået en større økonomisk ulighed mellem befolkningen.

Ser man på inflationen er denne forholdsvis høj, hvilket kan gå hen at blive en økonomisk udfordring for den kinesiske regering, der via en restriktiv pengepolitik forsøger at holde inflationen på et relativt acceptabelt niveau og endvidere undgå en overophedning af bl.a. lønninger samt stigende energipriser og endvidere opretholde et stabilt boligmarked.

Det kinesiske boligmarked har gennem en lang årrække været ramt af massive boligprissvingninger. I slutningen af 2008 var priserne på de kinesiske boliger rekordlave, men dette tog hurtigt til sig i 2009-2010. Det kan have en væsentlig betydning for Invita, om den kinesiske boligboble går i orden og boligpriserne falder, da det kan give en forøget efterspørgsel på nye køkkener.

Tal omkring den danske vareeksport til Kina viser, at Kina var blandt Danmarks tiende største eksportmarked 2011. Det svarer til i 15,1 mia. kroner. Det forventes at eksporten til Kina vil stige yderligere grundet den stigende import, samt det stigende privat forbrug, hvilket kunne komme virksomheder som Invita til gode.

Social environment

Det sociale miljø, samt kulturen i Kina er en meget essentiel faktor at kigge på inden Invita vælger at gå ind i landet. Kina har verdens største befolkning på over 1.3 milliarder mennesker og har en befolkningstilvækst på 0,493% om året. Kina er gennem de sidste mange år blevet rigere og rigere. Dette det ses ud fra BNP pr. Indbygger også steget markant. Dette er godt for virksomheder, der ønsker at etablere sig på det kinesiske marked, da mange kinesere også har stor interesse i dansk design, hvilket er en fordel for Invita.

Ønsker man at lave forretning i Kina skal. Man dog huske at den kinesiske kultur er meget anderledes end den danske. Derfor vil de følgende afsnit indeholde en mindre kulturanalyse med udgangspunkt i den hollandske professor Geert Hofstede. Hofstedes teorier handler om de fem dimensioner inden for internationale kultur, der skal tydeliggøre forskellene.

Hofstede taler om power distance. I Kina er der en høj power distance både i erhvervslivet men også i familierne, som klart er hierarkisk inddelt. Der baseres magt på alder og indkomst. Jo højere power distancen er, jo mindre vil deltagelsen være i vigtige beslutningsproces hos eks. en ansat. Så når Invita skal ind på det kinesiske marked, skal de undersøge fra start af, hvem der har beslutningsretten i sidste ende.

Ser man på Uncertainty avoidance ligger Kina højt. Uncertainty avoidance handler om, hvordan man vil agere overfor ukendte situationer. Dette i forhold til graden af om man foretrækker formelle regler og klare retningslinjer. Kort fortalt vil et land som Kina foretrække at begrænse ukendte situationer og endvidere ønskes præcision og punktlighed.

Hofstedes tredje punkt er Individualism, som kort fortalt refererer til graden medlemmer af en kultur definere sig selv – ud fra deres medlemskab af en gruppe. Kina vil blive kategoriseret, som et kollektivistisk samfund, da folk opfører sig som medlemmer af en langsigtet gruppe. Dog har undersøgelser vist at den stigende nationale rigdom gør et samfund mere individualistisk (eks. DK).

Det sidste Hofstede beskriver er Maculinity vs. Feminity, altså om et land ligger meget vægt på de ”hårde” værdier eller de mere feminie ”bløde” værdier. Her vil Kina hælde mest til de maskuline værdier: Success, achievement, performance, money og competition. Lande som Danmark og Sverige vil have mere feminine værdier.

Del konklusion på PEST-analyse

For at komme med en lille konklusion på PEST-analysen, er der økonomisk set en lille risiko. Men da den kinesiske regering allerede har gjort visse tiltag for at undgå overophedning, kan Invita ikke gøre så meget mere. Alle undersøgelser viser også kun positive resultater mht. eksport til Kina.

Et sted Invita kunne opleve problemer er i forbindelse med etablering af en butik er ift. markedsføringen pga. pressefrihed og korruption. Generelt set vil det være en stor udfordring at gå ind på et i et land med sådan en forskellig kultur ift. Danmark. Invita skal derfor bruge mange ressourcer på ikke at træde nogle over tæerne pga. de mange kulturforskelle. Dette i forhold til de hårde maskuline værdier, det hierarkiske system.

Andre eksempler på PEST analyser

I dette afsnit ses der nærmere på andre steder, hvor det kan være relevant at analysere makroforhold.

Herretøj til unge mænd online

I forhold til at anvende denne form for analyse, er denne meget relevant i stort set alle brancher. Dette fordi den tager en lang række forhold op, der ikke bør springes over i forbindelse med en god analyse. Derfor er den særdeles essentiel i enhver markedsføringsstrategi.

Et andet eksempel, hvor analysen kan have relevans, er herretøj til unge mænd online. Her kan det være relevant at se på herretøjsmærker. I forhold til herretøjsmærker til unge mænd online, er der blandt andet mærkerne Les Deux og Selected.

Les Deux og Selected er begge veletablerede danske mærker, hvori det kan være relevant at se nærmere på deres makroforhold i Danmark. I forhold til herretøj som Les Deux og Selected, vil det være relevant at se nærmere på forbrugerforhold. Det skyldes, at forbrugerforhold i forbindelse med disse mærker, har en betydning i forhold til priser, og efterspørgsel.

For Honor til PC

Et andet godt eksempel kunne være spillet For Honor til PC, som udgives af Electronic Arts og er udviklet af BioWare. I forhold til spillets elementer, er der lande, som ikke helt vil acceptere så stor en mængde vold. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt de lande man ønsker at udgive spillet i, lever op de ønskede standarder for spillet. Derfor er det noget af det første, der bør undersøges i forbindelse med det eller de lande, der tages udgangspunkt i.

Hvis du ønsker at læse nærmere om, forudbestille eller købe For Honor til PC, kan du med fordel klikke på følgende link: Køb For Honor PC.